Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Inwestują w 24/7 Real Media

24/7 Real Media pozyskała 5 mln USD od holdingu kapitałowego Sunra. Na mocy zawartego porozumienia Sunra uzyskała również opcję na zwiększenie swych inwestycji w RM o kolejne 2 mln USD.

W zamian, 24/7 Real Media, amerykański koncern zajmujący się marketingiem internetowych i technologiami online, przekazał holdingowi Sunra akcje serii A z prawem głosu warte 1,6 mln USD (wymienialne na zwykłe akcje po 0,20535 USD za szt) oraz warte 3,4 mln USD akcję A-1 nie dające prawa głosu, wymienialne na ekwiwalent akcji serii A z prawem głosu (po uzyskaniu zgody ze strony udziałowców).

Dodatkowo Sunra otrzymał pięcioletnie gwarancje na zakup akcji 24/7 RM po cenie ok 0,205 USD za akcję. Holding może zakupić do 780 tys akcji zwykłych. Istnieje również możliwość kupna przez Sunra do 1,6 mln akcji zwykłych 24/7 RM, jednak ich uzyskanie jest możliwe po uprzedniej wymianie akcji serii A1 na akcje serii A.

Jednocześnie do rady nadzorczej 24/7 Real Media dołączył Joseph W. Waechter, partner zarządzający w Sunra. Zarząd 24/7 RM podbudowany inwestycjami, wyraził nadzieję, że firma osiągnie break even jeszcze w czwartym kwartale br.