Inwestują w 24/7 Real Media

24/7 Real Media pozyskała 5 mln USD od holdingu kapitałowego Sunra. Na mocy zawartego porozumienia Sunra uzyskała również opcję na zwiększenie swych inwestycji w RM o kolejne 2 mln USD.

W zamian, 24/7 Real Media, amerykański koncern zajmujący się marketingiem internetowych i technologiami online, przekazał holdingowi Sunra akcje serii A z prawem głosu warte 1,6 mln USD (wymienialne na zwykłe akcje po 0,20535 USD za szt) oraz warte 3,4 mln USD akcję A-1 nie dające prawa głosu, wymienialne na ekwiwalent akcji serii A z prawem głosu (po uzyskaniu zgody ze strony udziałowców).

Dodatkowo Sunra otrzymał pięcioletnie gwarancje na zakup akcji 24/7 RM po cenie ok 0,205 USD za akcję. Holding może zakupić do 780 tys akcji zwykłych. Istnieje również możliwość kupna przez Sunra do 1,6 mln akcji zwykłych 24/7 RM, jednak ich uzyskanie jest możliwe po uprzedniej wymianie akcji serii A1 na akcje serii A.

Jednocześnie do rady nadzorczej 24/7 Real Media dołączył Joseph W. Waechter, partner zarządzający w Sunra. Zarząd 24/7 RM podbudowany inwestycjami, wyraził nadzieję, że firma osiągnie break even jeszcze w czwartym kwartale br.