Inwestowanie przez Bankier.pl

Bankier.pl udostępnił kolejną ofertę towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Za pośrednictwem portalu można korzystać już z oferty SEB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, obejmującej pięć funduszy.

SEB TFI to drugie, po DWS TFI towarzystwo funduszy, którego oferta jest dostępna za pośrednictwem portalu. Oferta jest kierowana dla klientów indywidualnych i firm. SEB TFI oferuje swoim klientom 5 funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem składu portfela, a zarazem ryzyka inwestycyjnego.

SEB TFI umożliwia składanie zleceń przez Internet i telefon, obniżenie opłat manipulacyjnych przy stosowaniu Planu Systematycznego Oszczędzania i wystosowanie listu intencyjnego. Możliwe jest także zlecenie systematycznych wypłat z rejestrów.

Udziały w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada Skandinaviska Enskilda Banken, który prowadzi działalność w 20 krajach świata i w ofercie ma ponad 100 funduszy inwestycyjnych.