Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Inwestor w Pro Futuro tuż – tuż

Według informacji NFI Jupiter rozmowy w sprawie inwestycji Tel-Energo w Pro Futuro zakończą się w ciągu kilku tygodni. Szczegóły operacji nie zostały jeszcze ujawnione.

Jak poinformował prezes NFI Jupiter Janusz Koczyk, „w ciągu tygodni” dojdzie do finalizacji rozmów pomiędzy Tel-Energo i funduszem w sprawie inwestycji w Pro-Futuro. Obecnie Jupiter jest właścicielem 75% udziałów dostawcy Internetu. Według pojawiających się w związku ze sprawą informacji, Tel-Energo zaangażuje się prawdopodobnie przez objęcie akcji lub obligacji nowej emisji. Przedstawiciele funduszu nie chcieli na razie mówić o mechanizmach transakcji. „Po wejściu Tel-Energo zmniejszy się także nasz udział w Pro Futuro, choć utrzymamy z pewnością pakiet kontrolny. Należy też pamiętać, że obecne zaangażowanie Tel-Energo nie wyklucza powiększania przez tę firmę swoich udziałów Pro Futuro później. Jupiter wycofa się z tej inwestycji w 2004 roku” – mówił Zbigniew Niesiobędzki, wiceprezes zarządu NFI Jupiter. Jak wskazywali przedstawiciele funduszu, inwestycja Tel-Energo niesie również sporo korzyści dla tej firmy. „Już teraz Tel-Energo zestawia kilkunastu klientów dostawcy usługi ostatniej mili jakim jest Pro Futuro, a w kolejce czeka ponad setka następnych” – zauważył Zbigniew Niesiobędzki.

Pro Futuro jest obecnie najważniejszą inwestycją NFI Jupiter – stanowi obecnie 31% portfela funduszu. Łączne nakłady inwestycyjne pochłonęły dotąd 118 mln zł. Obecnie świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, transmisji danych, hostingu i kolokacji w 10 miastach dla 1400 klientów. W I kwartale br. firma uzyskała 4,7 mln zł przychodów, czyli więcej niż w całym ub. roku. Według założeń pozytywny wynik EBITDA ma być osiągnięty jeszcze w IV kwartale br. Wszelkie nowe inwestycje ma według założeń NFI Jupiter poczynić nowy inwestor.

Inna ważna spółką jest świadcząca usługi teleinformatyczne Data.com. Według zapowiedzi NFI Jupitera, spółka przekroczy próg rentowności w połowie br., a w całym roku uzyska 11 mln zł przychodów. Dotychczas Jupiter zainwestował w Data.com 26,3 mln zł, co odpowiada 9% portfela. Wyjście z inwestycji jest przewidywane na przełom 2002/2003. „W najbliższym czasie pogłębi się powiązanie kapitałowe pomiędzy Data.com i Pro Futuro” – zapowiada Janusz Koczyk.

Sam fundusz wszelkie przychody w br., szacowane przy sprzedaży 2 – 3 spółek wiodących i 3 – 4 nowych inwestycji, na ok. 100 mln zł planuje przeznaczyć na skup akcji własnych. Przeznaczone na ten cel będą również środki z niewypłaconej za ub. rok dywidendy od zysku (w 2001 roku zysk netto wyniósł 704 tys. zł). Zakupowi akcji własnych funduszu sprzyja obecny, niski kurs funduszu (3,85 zł na dzisiejszym zamknięciu). Przedstawiciele Jupitera uważają go za niedoszacowany – wycena akcji NFI Jupiter według wartości posiadanego portfela powinna sięgać 7,07 zł. Niewykluczone, że w drugiej połowie roku ogłoszone zostanie wezwanie na akcje. „Akcje własne są dla nas obecnie najlepszą inwestycją. Sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja bowiem angażowaniu się w inne przedsięwzięcia” – powiedział Janusz Koczyk.