Invia.cz przejmuje znaczącą część Travelplanet

16 września br. Invia.cz, firma działająca na rynku e-travel w Czechach i Słowacji, nabyła znaczący pakiet akcji Travelplanet, realizując w ten sposób kolejny etap strategii konsolidacji tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej.

Invia.cz przejmuje znaczącą część Travelplanet

Invia.cz nabyła pakiet akcji Travelplanet, stanowiący 44,44% kapitału zakładowego tej spółki od funduszu MCI.TechVentures, należącego do Grupy MCI. Firma ma już ponad 50 % udział rynkowy i posiada dominującą pozycję na rynkach Czech i Słowacji pod względem wartości sprzedawanych przez Internet wyjazdów turystycznych. Obecna jest też na rynkach Węgier i Polski. Strategia Invia.cz zakłada wejście na inne rynki oraz kolejne akwizycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Naszym celem jest zbudowanie przedsiębiorstwa posiadającego wiodącą pozycję w regionie, wykorzystującego synergie, duży potencjał wzrostu rynku oraz korzyści wynikające ze skali działania. Połączona wartość usług sprzedawanych przez Invia.cz i Travelplanet SA przekroczy w 2011 r. ponad 500 mln PLN, co również znacząco zwiększa atrakcyjność całej Grupy dla inwestorów, szczególnie uwzględniwszy plany Invii dotyczące IPO" - powiedział Sylwester Janik, członek zarządu MCI Management SA i zarządzający funduszem MCI.TechVentures, w którego portfelu znajdują się obie spółki.

Rynek e-turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej posiada duży potencjał wzrostu: udział sprzedaży e-travel w wartości całego rynku turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej wynosi obecnie ponad 10%, przy wartości tego wskaźnika dla krajów Europy Zachodniej przekraczającym 30%. Jednocześnie, wraz ze wzrostem sektora e-commerce, w okresie najbliższych lat w głównych krajach regionu, w tym w Polsce oczekiwany jest kilkukrotny wzrost liczby osób dokonujących zakupów wyjazdów turystycznych przez Internet do poziomu notowanego w głównych krajach UE (EU-15), gdzie 25% osób dokonujących zakupów on-line nabywa właśnie usługi turystyczne.