Internetowy wizerunek agencji PR

Najkorzystniej w sieci wg badania NewsPoint pt. "Agencje PR w internecie" prezentują się agencje ComPress OnBoard PR oraz Euro RSCG Sensors.

Raport na temat wizerunku agencji public relations w internecie przygotowany przez NewsPoint uwzględnił 31 znanych i najczęściej wymienianych w mediach online agencji PR.

Analizie ilościowej i jakościowej poddano publikacje na temat agencji PR ukazujące się w internetowych mediach w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

Pierwsze 5 miejsc w rankingu przypadło kolejno agencjom: ComPress (284 publikacje), OnBoard PR (249), Euro RSCG Sensors (211), Edelman (207) oraz Ciszewski PR (206).

Analitycy NewsPoint podkreślają, że większość artykułów inspirowana jest działaniami komunikacyjnymi samych agencji. Tematyka publikacji dotyczy najczęściej nowych kontraktów, kampanii, nagród oraz nowych elementów strategii (wejście na giełdę, rynki zagraniczne czy wprowadzanie dodatkowych usług).

Internetowy wizerunek agencji PR

Źródło: http://www.newspoint.pl