Internetowy integrator ujawnia zyski

257 tys. zł zarobiła w ubiegłym roku wrocławska firma Internet Designers.

W 2000 r. Internet Designers wypracowało 257 tys. zł zysku netto przy 2,45 mln zł przychodów. W pierwszej połowie bieżącego roku obrót firm wyniósł 2,1 mln zł a zysk netto 53 tys. zł. Firma planuje, że łączny dochód w 2001 r. wyniesie 8 mln zł a zysk ok. 800 tys. zł, dzięki lepszym wynikom w drugiej połowie roku.

ID projektuje i tworzy serwisy internetowe. Coraz większy nacisk stara się kłaść na tworzenie narzędzi i technologii na potrzeby budowania takich serwisów. Do klientów firmy należą m.in. Nestle, JTT Computer, Cyfra+, EFL, dom maklerski BSK, Lukas Bank.

ID finansuje działalność operacyjną kredytem bankowym. Firma planowała debiut giełdowy, ale dekoniunktura w branży internetowej zniweczyła te plany. Sytuacja gospodarcza w II połowie roku zadecyduje o podjęciu bądź odłożeniu giełdowych planów. Niezależnie firma prowadzi rozmowy w sprawie nabycia udziałów przez inwestorów prywatnych.