Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internetowe wrota Telii

Spółka Telia International Carrier zwielokrotniła przepustowość międzynarodowych łączy światłowodowych dostępnych dla polskich ISP. Łącza o przepustowości 5 Gb/s, dedykowane wyłącznie transmisji internetowej, są najszybszymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od kwietnia br. Warszawa posiada status jednego z węzłów głównych globalnej sieci internetowej TeliaNet. Teraz zainstalowano nowoczesne urządzenia, które zwielokrotniły pasmo dedykowane wyłącznie międzynarodowej transmisji internetowej do 2 x 2,5 Gb/s.

Polskie łącza TeliaNet zostały poprowadzone dwiema niezależnymi drogami.

Telia, jako właściciel globalnej sieci internetowej TeliaNet, jest największym operatorem międzynarodowej transmisji danych na rynku polskim. Spółka specjalizuje się w usługach dla operatorów.