Internetowe przychody Agory: 20% w górę

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 20% w pierwszym kwartale br. zwiększyły się przychody z internetowej działalności Agory. Portal Gazeta.pl w pierwszych trzech miesiącach br. oglądało 2,5 mln użytkowników.

Przychody z działalności internetowej Agory wyniosły w I kw. br. 2,4 mln zł. To o 0,4 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2003 roku w minionym kwartale nastąpił 13% wzrost w liczbie unikalnych użytkowników portalu Gazeta.pl. W okresie od stycznia do marca portal posiadał 2,5 mln unikalnych użytkowników (co oznacza wzrost o 62% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Jak czytamy w kwartalnym raporcie Agory, poprawie uległ wynik finansowy portalu. Wzrostowi przychodów towarzyszył spadek kosztów operacyjnych o 37%, spowodowany głównie zmniejszeniem kosztów amortyzacji i wynagrodzeń.

W I kw. br. 2004 r. Gazeta.pl uruchomiła nową stronę główną portalu i wprowadziła własny numer dostępowy do Internetu.