Internetowe badanie świata

W środę rozpoczyna się ogólnoświatowe badanie opinii publicznej dotyczące pogłądów ludzi na teraźniejszość i przyszłość. Pytania respondentom będą zadawane na stronie internetowej.

Organizatorzy badania Planet Project ułożyli listę 200 pytań dotyczących różnych aspektów życia. Dotyczą one m.in. poglądów osobistych oraz oczekiwań i obaw względem przyszłości ludzkości. Pytania ułożono w ośmiu językach – angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Witryna będzie czynna przez cztery dni.

Oprócz zbierania danych przez stronę WWW, tysiące ankieterów na całym świecie będą osobiście przeprowadzać badania. Wyposażeni w przenośne komputery z bezprzewodowym dostępem do Internetu mają dotrzeć do takich zakątków planety, gdzie jeszcze nie sięga Sieć – nawet do mieszkańców Amazonii czy wysp Pacyfiku.

Planet Project ma uświadomić ludziom różnice w dostępie do nowoczesnych technologii. Organizatorzy podkreślają, że badanie jest całkowite anonimowe, a z przesłanych odpowiedzi będą usuwane wszelkie dane mogące pomóc w zidentyfikowaniu ankietowanych osób.