Internetowe Wydarzenia Roku 2002

Web.Reporter.pl, serwis poświęcony branży internetowej i technologiom sieciowym, po raz czwarty ogłosił wyniki plebiscytu "Internetowe Wydarzenia Roku" na 10 wydarzeń minionego roku, które miały, w ocenie redakcji serwisu, decydujący wpływ na kształt polskiego Internetu.

Na stronie internetowej plebiscytu:http://web.reporter.pl/iwr/ można znaleźć wypowiedzi osób, które przybliżają najważniejsze wydarzenia minionego roku we własnych firmach. Część z zaproszonych osób prezentuje również swoje opinie na temat najważniejszych wydarzeń w polskim .

Laureaci plebiscytu w poszczególnych kategoriach:

Upowszechnienie i udostępnienie systemu mikropłatności dokonywanych przez telefony komórkowe za pomocą SMSów - firmy: Enternet, CT Creative Team.

Uruchomienie niezależnego, ogólnopolskiego dostępu do Internetu: Onet.pl i Energis.

Wdrożenie technologii Power Line Communication, która pozwala łączyć się z Internetem przez istniejącą sieć energetyczną: Pattern Communications.

Stworzenie Polskiej Biblioteki Internetowej udostępniającej zbiory danych cyfrowych w dziedzinie sztuki, dziedzictwa kultury, archiwów i bibliotek: Komitet Badań Naukowych.

Uchwalenie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającej obowiązki usługodawcy, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy i zasady ochrony danych osobowych.

Wspólne wdrożenie standardów badawczych i realizacja badań na populacji polskich użytkowników Internetu: Polskie Badania Internetu i I-metria.

Wejście w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zobowiązuje organy władzy do udostępnienia wszelkich informacji o charakterze publicznym, również w Internecie.

Nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen oraz powołanie sądu arbitrażowego do rozpatrywania przypadków zaistnienia sporu o nazwę domeny: .

Wejście w życie ustawy o podpisie elektronicznym.

Udostępnienie finalnej wersji polskiej dystrybucji Linuxa: PLD.