Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internetowe Centrum Danych będzie rozbudowane

Internet Partners zamierza oddać nowe, rozbudowane Internetowe Centrum Danych.

Z usług istniejącego już Centrum Danych korzystają m.in. portale, serwisy informacyjne, operatorzy Internetu, serwery WWW.

Funkcjonująca od sześciu miesięcy - dwukrotnie mniejsza od nowej - stara sala komputerowa nie jest już w stanie zapewnić komfortowych warunków powiększającej się stale liczbie użytkowników.

Internetowe Centrum Danych jest obiektem chronionym, wyposażonym w system alarmowy i kontroli dostępu, instalację przeciwpożarową oraz wydajną klimatyzację z kontrolą wilgotności powietrza. Zasilanie w energię elektryczną gwarantowane jest m.in. przez zastosowanie systemu UPS o mocy 240 KW. Taka moc wystarcza – w przypadku awarii - do podtrzymania napięcia przez 8 godzin.

Centrum utrzymuje 24 godzinny serwis techniczny oraz monitoring sieci i systemów komputerowych. ICD wyposażone jest w zdublowaną instalację sieciową z przełącznikami Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet oraz ATM. Możliwość korzystania z sieciowego serwera zasobów dyskowych, o praktycznie nieograniczonej pojemności, zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych i szybki dostęp do plików.

ICD jest włączone do metropolitarnej sieci Internet Partners w Warszawie, zbudowanej w oparciu o technologię ATM. Centrum Danych ma dostęp do łączy międzynarodowych, a także do sieci: GTS EBONE, TP SA, POL-34, NASK oraz węzła między operatorskiego w Warszawie.

Partnerami Centrum, w zakresie świadczonych usług, są między innymi: CISCO Systems (urządzenia sieciowe), Intel i Cobalt Microsystems (serwery), Network Appliance (sieciowe serwery zasobów dyskowych). Polskie Internetowe Centrum Danych jest elementem systemu GTS Data Center składającego się z ośrodków w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Frankfurcie, Budapeszcie, Pradze i Chantilly w Stanach Zjednoczonych.