Internetowa wolność słowa na Ukrainie

Ponad 73% internautów na Ukrainie uważa, że w ukraińskiej sieci panuje wolność słowa - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Gemius. Gdy jednak będziemy dociekliwi to okaże się, że opinie na ten temat są ściśle związane z miejscem zamieszkania. W obwodzie czernihowskim z opinią, że w internecie panuje swoboda manifestowania przekonań zgodziło się 95,90% badanych, w wołyńskim 93,22%, ale już obwodzie łuhańskim jedynie 41,97%.

Niespełna półtora roku po pomarańczowej rewolucji, ukraińscy internauci w większości cieszą się prawem do publicznego wyrażania własnego zdania.

Jak wynika z badań firmy Gemius, w niektórych częściach kraju nastroje są jednak sceptyczne.

W stolicy kraju, Kijowie, na pytanie "Czy według Pana/i w ukraińskim internecie panuje wolność słowa?" twierdząco odpowiedziało niemal 79% internautów. Jednak dla całego obwodu kijowskiego odsetek odpowiedzi twierdzących był już znacznie niższy i wyniósł 64,24%.

- Uzyskany rozkład odpowiedzi - jak podkreśla Sylwia Szmalec z Gemius SA - nie odzwierciedla istniejącego podziału społeczeństwa na proukraiński zachód i prorosyjski wschód. Wskazuje natomiast na istniejące różnice regionalne, znaczne nawet w przypadku okręgów sąsiadujących ze sobą.

Przekonanie o istnieniu wolności słowa w ukraińskim internecie wyrażają w niemal równym stopniu przedstawiciele młodszego i starszego pokolenia. Na pytanie "Czy według Pana/i w ukraińskim internecie panuje wolność słowa?" twierdząco odpowiedziało około 76% respondentów w wieku 15-24 lata i niemal tyle samo badanych powyżej 55 lat.

Najbardziej sceptyczną grupą okazali się użytkownicy w wieku 45-54 lata - zdaniem 26,1% badanych w ukraińskim internecie nie ma wolności wypowiedzi.

Prawo do publicznego wyrażania własnego zdania jest wpisane w porządek państwa demokratycznego. Jak piszą autorzy raportu - Opinie wskazujące na jego brak, i to w internecie, medium powszechnie uważanym za stwarzające warunki do swobodnej wymiany myśli i wolności słowa, potwierdzają autorytarny charakter poprzedniego systemu politycznego na Ukrainie i długofalowy charakter zmian społecznych, które przed tym państwem stoją.