Internetowa promocja miast

6 marca br. w Warszawie, odbyła się konferencja „Wirtualne Miasto, czyli jak promować się w Internecie”.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli lokalnych samorządów, odpowiedzialnych za marketing. Konferencję otworzyli Ewa Milas, prezes Szkoły Administracji Samorządowej i Janusz Król, prezes Municipium, wydawcy Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Zdaniem Janusza Króla, istotne jest takie opracowanie przepisów prawnych dotyczących powszechnego dostępu do informacji publicznych, aby jednocześnie ten dostęp uczynić łatwym i przejrzystym dla obywateli, ale nie przeciążać lokalnych urzędników nadmiarem pracy z wprowadzaniem niepotrzebnych danych.

Rudolf Borusewicz, sekretarz Związku Powiatów Polskich, podkreślił istotną rolę, jaką dostarczanie informacji powinno odgrywać w życiu publicznym. Internet powinien nie tylko pełnić rolę nośnika informacji o danym lokalnym urzędzie, ale urząd powinien wręcz funkcjonować w Internecie. Po wejściu w życie Ustawy o podpisie elektronicznym stanie się to bardziej realne. Istotne jest również, żeby wirtualny urząd budził w obywatelach zaufanie.

Zdaniem Tomasza Pruszczyńskiego, prezesa firmy OS3, która była współorganizatorem konferencji, wizerunek miasta, zaprezentowany w Internecie może wpłynąć na przyciągnięcie turystów, czy nowych mieszkańców. Internet pozwala na promowanie miasta na skalę międzynarodową i bez wielkich kosztów, jest również kanałem informacji działającym w obie strony. Tomasz Pruszczyński uważa, że samorządy lokalne powinny nie bać się promowania własnego miasta na stronach WWW i współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami, w których interesie również leży jak najlepszy wizerunek miasta.