Internetowa farma projektów

Warszawski inkubator internetowy e-farm.pl działa bez rozgłosu. Firma nie ma wypełnionych informacjami stron WWW, niewiele o niej słychać w prasie. Ale już realizuje 4 projekty.

Warszawski inkubator internetowy e-farm.pl działa bez rozgłosu. Firma nie ma wypełnionych informacjami stron WWW, niewiele o niej słychać w prasie. Ale już realizuje 4 projekty.

#e-farm.pl# powstał wiosna tego roku. Założyły go spółka inwestycyjna #Millennium Capital# i prywatni inwestorzy. Prezesem jest Tomek P. Chenczke, który był prawnikiem w firmie #Baker & McKenzie# i prowadził grupę kapitałową w banku inwestycyjnym #ING Barings#. Pozostali pracownicy e-farm.pl także zdobywali doświadczenie w zachodnich firmach, często prowadzących działalność w Internecie.

Kierownictwo e-farm.pl postawiło nie na rozwój usług ściśle internetowych, tylko na przenikanie tradycyjnych przedsiębiorstw do Sieci. Celem działalności „farmy” jest wsparcie powstających spółek, które przede wszystkim chcą połączyć Internet z tradycyjnymi segmentami gospodarki, np. tych które chcą tylko opracować i rozwinąć rozwiązania wspomagające w Internecie główną działalność przedsiębiorstwa nie związanego z branżą IT.

Swoim klientom inkubator oferuje pomoc księgową i prawną, jak również daje wsparcie technologiczne i strategiczne, tworzy nowe marki handlowe oraz marketing i zapewnia środki finansowe. Założyciele e-farm.pl określają swoje przedsięwzięcie mianem „generatora nowych projektów”, pomijając raczej nazwę „inkubator”.

Unikanie rozgłosu, jaki towarzyszył przy uruchamianiu działalności innych inkubatorów, był jednym z założeń pracy e-farm.pl.

Firma stawia na złożone projekty, które są realizowane przez klientów pozyskiwanych przy wykorzystaniu kontaktów udziałowców. Formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na serwisie internetowym, jest więcej niż skromny, ale spółka zapowiada zmianę witryny. Ale nadal trzon jej klientów będą stanowiły firmy raczej nie pozyskane przypadkowo, tylko istniejące na rynku i zmierzające do uzupełnienia swojej oferty o usługi internetowe.

Wspierając jakaś firmę e-far.pl wyodrębnia nowy projekt w osobną spółkę i obejmuje w niej pakiet udziałów rzędu 80 procent. Dolny próg zaangażowania firmy wyznaczono na 1-1,5 mln zł, choć nie określono maksymalnej kwoty przeznaczonej na inwestycję. Okres inkubacji trwa maksymalnie osiem-dziewięć miesięcy, w którym to czasie przedsięwzięcie jest przygotowywane do samodzielnego wejścia na rynek lub przekazania go innemu inwestorowi (np. funduszowi venture capital).