Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internetia podwaja liczbę klientów

Internetia ma już prawie 25 tysięcy klientów, którzy korzystają z jej usług dostępu do Internetu. W czerwcu miała 12 tys. użytkowników.

Internetia, która jest częścią Netii Holdings, oferuje dostęp do Internetu od maja tego roku. Spółka świadczy usługi na zasadzie callback – klient tylko raz telefonuje do providera, który później do niego oddzwania. Usługi są dostępne jednak w strefach numeracyjnych objętych zasięgiem sieci telefonicznej Netii (obecnie to obszar zamieszkany przez 40% ludności Polski).

Oprócz nieco tańszych połączeń dostępowych niż oferowane przez Telekomunikację Polską, Internetia umożliwia też szybszą transmisję danych niż w przypadku dial-up TP SA.

Jak powiedział Meir Srebernik, prezes Netii Holdings, spółka jest największym niezależnym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Netia ma już podłączonych ponad 303 tys. telefonicznych linii stacjonarnych, z czego 23% należy do klientów instytucjonalnych. Spółka obecnie czeka na decyzję Ministerstwa Łączności odnośnie do warunków współpracy z TP SA.

Po jej otrzymaniu będzie możliwe świadczenie usług międzystrefowych (na co jeszcze faktycznie ma monopol TP SA). W tym rynku Netia planuje zdobyć 20-procentowy udział w tym segmencie rynku. Zamierza także zostać największym dostawcą usług internetowych. W przyszłości będzie również zabiegać o koncesję na telefonię komórkową trzeciej generacji.

Netia uzyskała pierwszą koncesję na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych przed 9 laty. W 1995 r. jej partnerem strategicznym został skandynawski telekom Telia AB (obecnie posiada on 48,2% akcji). Na początku tego roku spółka wygrała dwa przetargi – na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych i usług w strefie warszawskiej. Koncesję na świadczenie usług internetowych otrzymała w kwietniu ubiegłego roku.

Także w ubiegłym roku Netia zadebiutowała na giełdzie NASDAQ, stając się pierwszą polską spółką, notowaną na amerykańskim parkiecie. W lipcu tego roku akcje Netii pojawiły się także w obrocie publicznym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dotychczas w rozwój swojej działalności spółka zainwestowała ponad 400 mln USD. Do końca 2003 r. zamierza przeznaczyć na ten cel kolejne 600 mln USD. Planuje także założyć łącznie 800 tys. linii abonenckich.

W tym roku ze spółki odchodzi jej prezes Meir Srebernik, który kierował firmą przez prawie 7 lat. Jak powiedziała Jolanta Ciesielska, rzecznik Netii, rezygnacja ta była podyktowana względami osobistymi, a decyzji tej firma spodziewała się już od dawna.