Internetia podwaja liczbę klientów

Internetia ma już prawie 25 tysięcy klientów, którzy korzystają z jej usług dostępu do Internetu. W czerwcu miała 12 tys. użytkowników.

Internetia, która jest częścią Netii Holdings, oferuje dostęp do Internetu od maja tego roku. Spółka świadczy usługi na zasadzie callback – klient tylko raz telefonuje do providera, który później do niego oddzwania. Usługi są dostępne jednak w strefach numeracyjnych objętych zasięgiem sieci telefonicznej Netii (obecnie to obszar zamieszkany przez 40% ludności Polski).

Oprócz nieco tańszych połączeń dostępowych niż oferowane przez Telekomunikację Polską, Internetia umożliwia też szybszą transmisję danych niż w przypadku dial-up TP SA.

Jak powiedział Meir Srebernik, prezes Netii Holdings, spółka jest największym niezależnym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Netia ma już podłączonych ponad 303 tys. telefonicznych linii stacjonarnych, z czego 23% należy do klientów instytucjonalnych. Spółka obecnie czeka na decyzję Ministerstwa Łączności odnośnie do warunków współpracy z TP SA.

Po jej otrzymaniu będzie możliwe świadczenie usług międzystrefowych (na co jeszcze faktycznie ma monopol TP SA). W tym rynku Netia planuje zdobyć 20-procentowy udział w tym segmencie rynku. Zamierza także zostać największym dostawcą usług internetowych. W przyszłości będzie również zabiegać o koncesję na telefonię komórkową trzeciej generacji.

Netia uzyskała pierwszą koncesję na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych przed 9 laty. W 1995 r. jej partnerem strategicznym został skandynawski telekom Telia AB (obecnie posiada on 48,2% akcji). Na początku tego roku spółka wygrała dwa przetargi – na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych i usług w strefie warszawskiej. Koncesję na świadczenie usług internetowych otrzymała w kwietniu ubiegłego roku.

Także w ubiegłym roku Netia zadebiutowała na giełdzie NASDAQ, stając się pierwszą polską spółką, notowaną na amerykańskim parkiecie. W lipcu tego roku akcje Netii pojawiły się także w obrocie publicznym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dotychczas w rozwój swojej działalności spółka zainwestowała ponad 400 mln USD. Do końca 2003 r. zamierza przeznaczyć na ten cel kolejne 600 mln USD. Planuje także założyć łącznie 800 tys. linii abonenckich.

W tym roku ze spółki odchodzi jej prezes Meir Srebernik, który kierował firmą przez prawie 7 lat. Jak powiedziała Jolanta Ciesielska, rzecznik Netii, rezygnacja ta była podyktowana względami osobistymi, a decyzji tej firma spodziewała się już od dawna.