Internetem w dłużnika

Platforma obrotu wierzytelnościami i baza danych o dłużnikach - to podstawowe funkcje serwisu Debt.pl.

Właścicielem serwisu jest wrocławska firma Kaczmarski Inkasso specjalizująca się w windykacji długów. Nie mniej serwis powstał jako odrębne przedsięwzięcie i, wedle słów kierownika działu marketingu serwisu Henryka Benkowskiego, nie pełni pomocniczej roli w stosunku do firmy windykacyjnej: "Chcemy zagospodarować pewną niszę: egzekwowanie wierzytelności pod groźbą jej upublicznienia; domeną firmy Kaczmarski Inkasso jest raczej pośrednictwo w polubownym załatwianiu sporów dłużnik - wierzyciel."

Klienci serwisu mogą za jego pośrednictwem wysłać wezwanie do zapłaty należności (pod rygorem wystawienia jej na sprzedaż). Dostępna jest także baza danych, która pozwala na sprawdzenie wiarygodności danego kontrahenta, lub stałe jego monitorowanie. Obie usługi są obciążone opłatą. Minimalna wpłata na rachunek serwisu wynosi 300 zł, co pozwala na wysłanie 15 wezwań do zapłaty (pojedynczej należności) lub monitorowanie wybranej firmy przez 30 miesięcy.

Korzystanie z serwisu jest także możliwe za pośrednictwem telefonu komórkowego obsługującego protokół WAP. Klient może także otrzymywać niezbędne informacje na telefonw postaci wiadomości tekstowej SMS.

Stworzenie o wierzytelnościach i zadłużonych przedsiębiorstwach (osobach prawnych oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zaopiniował Generalny Inspektorat Danych Osobowych. Zdaniem Henryka Benkowskiego, jego działanie nie powinno przysporzyć żadnych prawnych trudności.

Henryk Benkowski nie chciał zdradzić kosztów uruchomienia serwisu; powiedział tylko, że powinny się zwrócić po kilku miesiącach działania. Po 2 dniach od uruchomienia serwisu liczba odsłon sięgnęła 2 tys. dziennie.