Internet: zrób to sam!

DTS znalazła nowy sposób na tworzenie lokalnych sieci dostępowych do Internetu wykorzystujących technologię radiową. Pierwsze sieci działają już w Tychach, Starachowicach i Krakowie. Wkrótce pojawią się następne, m.in. w okolicach Łodzi. Pomysł realizowany pod nazwą SELP (Samofinansująca się Elektroniczna Lokalna Platforma) zyskał rekomendację Związku Powiatów Polskich.

Firma DTS dostarcza niezbędny sprzęt, oprogramowanie i usługi pozwalające na budowę infrastruktury obsługującej do 50 abonentów. Koszt takiego przedsięwzięcia wynosi ok. 50 tys. zł. Operatorem tego typu sieci może zostać dowolna osoba. Firma oferuje możliwość finansowania projektu z opłat abonamentowych klientów. "Wykorzystanie łączności radiowej umożłiwia wykorzystanie SELP tam, gdzie brakuje tradycyjnej infrastruktury. Pozwala też na znaczne obniżenie kosztów budowy sieci" - przekonują przedstawiciele DTS.

Osoba zainteresowana tworzeniem sieci może zostać partnerem DTS, nie musi wówczas ponosić kosztów jej budowy. Zajmuje się jedynie jej administrowaniem. Jej wynagrodzenie stanowi ustalony odsetek od wpływów z abonamentu (50-100 zł w zależności od rejonu Polski). Według firmy minimalna opłacalna dla pojedynczej sieci liczba klientów wynosi 25 osób. Punkt dostępowy - stanowiący główny element systemu - obejmuje zasięgiem obszar w promieniu kilometra. Router dostępowy pozwala na oferowanie usług o przepustowości 64, 128 lub 256 Kb/s.

Więcej informacji:

http://wireless.dts.pl