Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet: zrób to sam!

DTS znalazła nowy sposób na tworzenie lokalnych sieci dostępowych do Internetu wykorzystujących technologię radiową. Pierwsze sieci działają już w Tychach, Starachowicach i Krakowie. Wkrótce pojawią się następne, m.in. w okolicach Łodzi. Pomysł realizowany pod nazwą SELP (Samofinansująca się Elektroniczna Lokalna Platforma) zyskał rekomendację Związku Powiatów Polskich.

Firma DTS dostarcza niezbędny sprzęt, oprogramowanie i usługi pozwalające na budowę infrastruktury obsługującej do 50 abonentów. Koszt takiego przedsięwzięcia wynosi ok. 50 tys. zł. Operatorem tego typu sieci może zostać dowolna osoba. Firma oferuje możliwość finansowania projektu z opłat abonamentowych klientów. "Wykorzystanie łączności radiowej umożłiwia wykorzystanie SELP tam, gdzie brakuje tradycyjnej infrastruktury. Pozwala też na znaczne obniżenie kosztów budowy sieci" - przekonują przedstawiciele DTS.

Osoba zainteresowana tworzeniem sieci może zostać partnerem DTS, nie musi wówczas ponosić kosztów jej budowy. Zajmuje się jedynie jej administrowaniem. Jej wynagrodzenie stanowi ustalony odsetek od wpływów z abonamentu (50-100 zł w zależności od rejonu Polski). Według firmy minimalna opłacalna dla pojedynczej sieci liczba klientów wynosi 25 osób. Punkt dostępowy - stanowiący główny element systemu - obejmuje zasięgiem obszar w promieniu kilometra. Router dostępowy pozwala na oferowanie usług o przepustowości 64, 128 lub 256 Kb/s.

Więcej informacji:

http://wireless.dts.pl