Internet zapycha się spamem

Zdaniem firmy Postini zajmującej się filtrowaniem e-maili, 91 procent wszystkich elektronicznych wiadomości stanowi ostatnio spam. Liczba niechcianych przesyłek wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 120 procent.

W październiku 2006 roku w ciągu każdego dnia wysyłanych było 61 miliardów e-maili z ofertami zakupu akcji na giełdzie, zegarków marki Rolex (oraz ich podróbek), V!agry, Cia1is itd (raport InPost).

Szacuje się, że obecnie mamy do czynienia z milionem komputerów-zombie, z czego 50 tysięcy z nich wykorzystywanych jest praktycznie bez przerwy.

Hitem ostatnich miesięcy są niechciane wiadomości zawierające rysunki i fragmenty sensownego tekstu - a w związku z tym oszukujące większość standardowych mechanizmów antyspamowych. Stanowią one już jedną czwartą wszystkich rozsyłanych e-maili.