Internet - zagrożenie dla emerytów

Starsi ludzie korzystający z Internetu są najczęstszymi ofiarami internetowych przestępstw. W samej tylko Ameryce, użytkownicy powyżej 50 roku życia, stracili w zeszłym roku ponad 152 miliony dolarów.

Sprawa została poruszona podczas posiedzenia amerykańskiej Komisji Senackiej ds. starzenia się (Senate Committee on Aging). Z raportu, przestawionego przez Federalną Komisję Handlu (FTC), wynika, że internauci w wieku poprodukcyjnym są najczęstszymi ofiarami przestępstw dokonywanych w Sieci. W rankingu przestępstw zgłaszanych przez tę grupę wiekową przodują oszustwa dokonywane na aukcjach internetowych. FTC otrzymała od poszkodowanych zgłoszenia na łączną kwotę 45 mln. dolarów.

Na drugim miejscu uplasowały się fałszywe loterie, zapewniające o dostarczeniu wygranej "zaraz po uiszczeniu opłat manipulacyjnych i podatków". Kosztowało to, skuszonych wizją szybkiego wzbogacenia się internautów, 35 mln USD. Dużym problemem są również kradzieże danych osobowych i numerów kart kredytowych.

Różnego typu matactwa internetowe stanowią już około 41% wszystkich oszustw zgłaszanych FTC przez seniorów w Stanach Zjednoczonych. Liczba ta stale powiększa się, o czym świadczy fakt, że w 2002 roku tego typu przestępstwa stanowiły 33% wszystkich zgłoszeń do FTC.