Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet za 1,76 mld USD

Liczba stałych łączy internetowych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej sięgnie w 2004 roku ponad 8,1 mln. Oznacza to 20% wzrost wobec ubiegłego roku. Prognoza IDC zakłada, że w tym roku rynek internetowy w regionie osiągnie wartość 1,76 mld USD.

Mijający rok upływał pod znakiem migracji użytkowników z połączeń wdzwanianych, których ilość systematycznie spada, do szerokopasmowych łącz DSL i ofert operatorów telewizji kablowych. Blisko 70 proc. łączy internetowych w regionie przypada na Polskę, Węgry oraz Czechy - tam również wydatki na dostęp do internetu sięgają 60 proc. całości wydatków na dostęp w Europie Centralnej i Wschodniej. W tych państwach najdynamiczniej upowszechnia się technologia DSL - twierdzą analitycy IDC.

Na mapie regionu wciąż rysują się dość znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Podczas gdy penetracja łączy w Estonii czy Słowacji dorównuje państwom Zachodniej Europy, to rynek w Bułgarii czy Rumunii jest znacznie słabiej rozwinięty - konkluduje IDC.

Polska zdaniem autorów raportu należy już do czołówki. Na koniec III kw. Telekomunikacja Polska posiadała razem 513 tys. łączy internetowych, do których zalicza zarówno uzytkowników DSL jak i SDI, które również operator traktuje także jako dostęp szerokopasmowy. Do końca roku TP chce mieć 500 tys. użytkowników Neostrady oraz 45 tys. klientów na Internet DSL. Konkurencja - Netia i Dialog - na razie nie mogą liczyć użytkowników DSL w dziesiątkach tysięcy (ok. 17,5 tys. i 9 tys.), ale sukcesywnie zwiększają bazę swoich "szerokopasmowych" klientów. Rynek zdobywają również kablówki. Sieć kablowa Aster obsługuje już ponad 50 tys. łączy internetowych.