Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet w urządzeniach mobilnych mało popularny

Pomimo tego, że jedna czwarta Amerykanów na co dzień korzysta z technologii mobilnych do łączenia się z internetem, niemal połowa obywateli Stanów Zjednoczonych w ogóle nie odczuwa takiej potrzeby, co może zahamować dynamikę poszukiwania nowych rozwiązań przez firmy z sektora ICT.

Jak stwierdza raport The Pew Internet & American Life Project, będący efektem przebadania 4 tys. dorosłych Amerykanów, 23% z nich to regularni użytkownicy technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), oznaczających wszystkie technologie sieci interaktywnych tj. serwisy społecznościowe, telewizja internetowa, a także komórki z aparatem i odtwarzaczem wideo.

Jak pokazuje także raport, jedynie 8% Amerykanów stanowią zagorzali użytkownicy, w pełni wykorzystujący możliwości, jakie dają współczesne technologie, doskonale radzący sobie z wyzwaniami, jakie stwarza Web 2.0.

Największa grupa, to jednak wciąż 49% obywateli, którzy używają nowych technologii okazjonalnie lub też nie są w ogóle zainteresowani ich wykorzystywaniem. W obliczu ciągłego rozwoju ICT i wprowadzania do tego sektora nowych rozwiązań, może się to stać prawdziwą siłą zaporową dla rynku.

Badanie dzieli użytkowników na 10 głównych kategorii wewnątrz trzech głównych grup: elity technologicznej - 31% respondentów, średnio zaawansowanych w użyciu nowych technologii - 20% respondentów oraz początkujących lub zupełnie z nimi nieobytych - 49% respondentów.

Ogłoszony właśnie raport Forrester Research stwierdza z kolei, że prawie połowa użytkowników telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych odchodzi od komunikacji głosowej na rzecz innych usług tj. pisanie smsów, przesyłanie mmsów czy ściąganie gier i dzwonków na komórkę. Wśród wszystkich użytkowników komórek w Stanach Zjednoczonych, jedynie 11% korzysta jednak za ich pośrednictwem z internetu.

Jak wynika też z raportu, na czele najbardziej zaznajomionych z nowymi technologiami stoją młodzi ludzie, 78% użytkowników komórek to grupa wiekowa 18-26 lat. Wg Forrester Research, powodem takiego stanu rzeczy jest niemożność przyswojenia wszystkich nowych możliwości technologicznych przez starszych użytkowników, którzy rzadko korzystają z innych usług niż komunikacja głosowa.

***

Autorem tekstu jest Konrad Szlendak