Internet w pracy - 93% osób załatwia prywatne sprawy

93% internautów przyznaje się do korzystania z sieci w celach prywatnych, w ramach godzin pracy. Spośród nich największa, 46% grupa, deklaruje, że w ten sposób korzysta z firmowej sieci pół godziny dziennie, a 19%, że godzinę dziennie. Ponad 70% osób twierdzi, że korzystanie z internetu w godzinach pracy do realizacji prywatnych celów nie jest niczym złym. Gemius przeprowadził badanie dotyczące tzw. cyberslackingu, czyli korzystania z internetu w godzinach pracy do realizacji prywatnych potrzeb.

Ponad połowa badanych twierdzi, że wykorzystanie sieci firmowej w trakcie pracy jest potrzebne jako chwila odpoczynku. Co druga osoba uważa, że takie wykorzystanie sieci jest normalne i wszyscy, którzy mają taką możliwość chętnie z niej korzystają.

Cyberslacking jest nieuczciwy zdaniem 31% ankietowanych, 24% uważa, że jest niewłaściwy i nie powinno się w ten sposób korzystać z sieci, a co piąty - że zawsze wpływa negatywnie na jakość pracy.

Stosunek badanych do cyberslackingu różnicuje wiek. Im starsi respondenci, tym rzadziej zgadzają się ze stwierdzeniami usprawiedliwiającymi korzystanie z sieci w czasie pracy, częściej natomiast wyrażają opinie potępiające taką aktywność.

Pracownicy najczęściej korzystają z prywatnej poczty elektronicznej (79%), czytają i przeglądają strony (73%) oraz korzystają z komunikatorów (36%).

Największa grupa pracowników (46%) wykorzystuje sieć firmową do realizacji prywatnych celów przez ok. pół godziny dziennie, 19% deklaruje, że robi to przez godzinę dziennie, a 10%, że powyżej 2 godzin dziennie.

Badanie zrealizowano za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 15. do 21. listopada 2007 roku. Analizą objęto odpowiedzi 3823 internautów w wieku co najmniej 18 lat, którzy wypełnili ankietę do końca. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu internautów w wieku 18 i więcej lat, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu pochodzących z badania Omnibus PBS (VIII-IX 2007).