Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet w pracy - 93% osób załatwia prywatne sprawy

93% internautów przyznaje się do korzystania z sieci w celach prywatnych, w ramach godzin pracy. Spośród nich największa, 46% grupa, deklaruje, że w ten sposób korzysta z firmowej sieci pół godziny dziennie, a 19%, że godzinę dziennie. Ponad 70% osób twierdzi, że korzystanie z internetu w godzinach pracy do realizacji prywatnych celów nie jest niczym złym. Gemius przeprowadził badanie dotyczące tzw. cyberslackingu, czyli korzystania z internetu w godzinach pracy do realizacji prywatnych potrzeb.

Ponad połowa badanych twierdzi, że wykorzystanie sieci firmowej w trakcie pracy jest potrzebne jako chwila odpoczynku. Co druga osoba uważa, że takie wykorzystanie sieci jest normalne i wszyscy, którzy mają taką możliwość chętnie z niej korzystają.

Cyberslacking jest nieuczciwy zdaniem 31% ankietowanych, 24% uważa, że jest niewłaściwy i nie powinno się w ten sposób korzystać z sieci, a co piąty - że zawsze wpływa negatywnie na jakość pracy.

Stosunek badanych do cyberslackingu różnicuje wiek. Im starsi respondenci, tym rzadziej zgadzają się ze stwierdzeniami usprawiedliwiającymi korzystanie z sieci w czasie pracy, częściej natomiast wyrażają opinie potępiające taką aktywność.

Internet w pracy - 93% osób załatwia prywatne sprawy

Pracownicy najczęściej korzystają z prywatnej poczty elektronicznej (79%), czytają i przeglądają strony (73%) oraz korzystają z komunikatorów (36%).

Internet w pracy - 93% osób załatwia prywatne sprawy

Największa grupa pracowników (46%) wykorzystuje sieć firmową do realizacji prywatnych celów przez ok. pół godziny dziennie, 19% deklaruje, że robi to przez godzinę dziennie, a 10%, że powyżej 2 godzin dziennie.

Internet w pracy - 93% osób załatwia prywatne sprawy

Badanie zrealizowano za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 15. do 21. listopada 2007 roku. Analizą objęto odpowiedzi 3823 internautów w wieku co najmniej 18 lat, którzy wypełnili ankietę do końca. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu internautów w wieku 18 i więcej lat, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu pochodzących z badania Omnibus PBS (VIII-IX 2007).