Internet w Polsce wkrótce za darmo?

"Gazeta Wyborcza" informuje o najnowszej inicjatywie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który to chce zapewnić wszystkim Polakom darmowy dostęp do internetu. Oczywiście programem byłoby objęte tylko osoby, których nie stać na samodzielne opłacanie dostępu do sieci.

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad przetargiem, który miałby zapewnić wszystkim potrzebującym darmowy dostęp do internetu. Gotowy projekt ma trafić do konsultacji już w tym tygodniu.

Projekt zakłada, że darmowy dostęp do sieci uzyskają wszyscy, którzy nie są w stanie samodzielnie płacić za internet. Takie połączenie wiązałoby się również z pewnymi istotnymi ograniczeniami. Każdy kto chciałby skorzystać z darmowej usługi musiałby logować się do sieci przypisanym mu loginem i hasłem. Sesja wygasałaby po 30 minutach od momentu zalogowania, co wymuszałoby ponowne wpisywanie loginu i hasła. Również pobieranie plików zostałoby ograniczone - do maksymalnie 500MB miesięcznie.

Anna Streżyńska z UKE wyjaśnia, że "Internet powinniśmy traktować jako narzędzie cywilizacyjnego rozwoju, ale nie możemy jednocześnie zabić komercyjnej działalności." Dodaje również, że "urząd chce uprzykrzyć życie tym, którzy mogliby wykorzystywać nieodpłatny internet do ściągania filmów, zamiast korzystać z niego w celach edukacyjnych albo po to, by znaleźć pracę."

"Gazeta Wyborcza" podaje, że konkurs na kilkanaście ogólnopolskich częstotliwości ruszy prawdopodobnie już w przyszłym roku. Licencja udzielana byłaby do 2025 roku. Pojawi się również warunek dodatkowy: 20 procent pasma ma być przeznaczone na darmowy internet. Ponadto operator zostanie zobligowany do tego by przed upływem 1,5 roku od wygrania przetargu rozpocząć świadczenie usług.