Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet w Polsce nadal drogi

Wnioski z raportu o cenach dostępu do sieci w Polsce przedstawiają się następująco: dostęp staniał ale w niewielkim stopniu. Polskie realia to najwyższa cena w Europie w grupie umiarkowanie intensywnie korzystających użytkowników i prawie najdroższe usługi w grupie dla intensywnie korzystających internautów.

Badanie 'Ceny dostępu do Internetu w Polsce na tle wybranej grupy krajów europejskich III, IV kwartał 2005 i I kwartał 2006' zostało przeprowadzone pod opieką ekspertów Centrum im. Adama Smitha przez koło naukowe Biz-On z Politechniki Warszawskiej.

Usługi dostępowe w badanych państwach zostały podzielone na trzy grupy tzw. koszyki.

- LOW użytkownicy początkujący, mniej korzystający z Internetu (łącza do 511 kb/s)

- MEDIUM użytkownicy średnio intensywnie korzystający (łącze od 512kb/s do 2043 kb/s)

- HIGH użytkownicy intensywnie korzystający z Internetu (łącza powyżej 2044 kb/s).

Ceny zostały podane w USD z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej waluty, który pozwala na dokonanie porównań międzynarodowych PKB. Podejście polegające na zastosowaniu parytetu siły nabywczej jest często stosowane w raportach międzynarodowych organizacji (m. in. OECD, UNDP, ITU), gdyż uwzględnia ogólną sytuację gospodarczą w danym kraju.

W koszyku LOW (łącza do 511 kb/s) w III kwartale 2005 usługi dostępowe w Polsce plasowały się na drugim miejscu pod względem cen, wyprzedzała nas jedynie Portugalia. W I kwartale 2006 ceny spadły, Polska plasuje się na piątym miejscu. Nadal ceny są jednak wyższe od średniej europejskiej.

Internet w Polsce nadal drogi

Koszyk dla początkujących użytkowników (LOW) I kwartał 2006.

Jak piszą autorzy raportu dla koszyka MEDIUM (łącze od 512kb/s do 2043 kb/s) sytuacja w Polsce jest bardzo niepokojąca. Koszyk ten jest najpopularniejszy w Europie.

W tym segmencie ceny w Polsce są najwyższe spośród 16 badanych krajów i prawie dwukrotnie przekraczają średnią europejską.

Internet w Polsce nadal drogi

Zestawienie cen wg parytetu siły nabywczej, I kwartał 2006, koszyk MEDIUM

W koszyku HIGH droższa od Polski okazała się tylko Słowacja.

Udział poszczególnych koszyków w analizowanych krajach przedstawia się następująco:

Internet w Polsce nadal drogi

Udział poszczególnych koszyków w analizowanych krajach - I kwartał 2006

Badaniem zostało objętych 16 państw: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha Andrzej J. Piotrowski, Robert Gwiazdowski i Kamil Kajetanowicz byli zgodni: wysokie ceny Internetu w Polsce opóźniają rozwój społeczeństwa informacyjnego i będą ograniczać rozwój polskiej gospodarki.

Raport ma pojawiać się cyklicznie i być impulsem dla operatorów do obniżenia cen usług dostępowych w Polsce.

***

Oznaczenia do wykresów: *) dane nieaudytowne; **) brak ofert z danego koszyka w analizowanym kraju; ***) kraj nie należący do organizacji OECD, dla którego waluty nie wyznaczono parytetu siły nabywczej