Internet w Polsce nadal drogi

Wnioski z raportu o cenach dostępu do sieci w Polsce przedstawiają się następująco: dostęp staniał ale w niewielkim stopniu. Polskie realia to najwyższa cena w Europie w grupie umiarkowanie intensywnie korzystających użytkowników i prawie najdroższe usługi w grupie dla intensywnie korzystających internautów.

Badanie 'Ceny dostępu do Internetu w Polsce na tle wybranej grupy krajów europejskich III, IV kwartał 2005 i I kwartał 2006' zostało przeprowadzone pod opieką ekspertów Centrum im. Adama Smitha przez koło naukowe Biz-On z Politechniki Warszawskiej.

Usługi dostępowe w badanych państwach zostały podzielone na trzy grupy tzw. koszyki.

- LOW użytkownicy początkujący, mniej korzystający z Internetu (łącza do 511 kb/s)

- MEDIUM użytkownicy średnio intensywnie korzystający (łącze od 512kb/s do 2043 kb/s)

- HIGH użytkownicy intensywnie korzystający z Internetu (łącza powyżej 2044 kb/s).

Ceny zostały podane w USD z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej waluty, który pozwala na dokonanie porównań międzynarodowych PKB. Podejście polegające na zastosowaniu parytetu siły nabywczej jest często stosowane w raportach międzynarodowych organizacji (m. in. OECD, UNDP, ITU), gdyż uwzględnia ogólną sytuację gospodarczą w danym kraju.

W koszyku LOW (łącza do 511 kb/s) w III kwartale 2005 usługi dostępowe w Polsce plasowały się na drugim miejscu pod względem cen, wyprzedzała nas jedynie Portugalia. W I kwartale 2006 ceny spadły, Polska plasuje się na piątym miejscu. Nadal ceny są jednak wyższe od średniej europejskiej.

Internet w Polsce nadal drogi

Koszyk dla początkujących użytkowników (LOW) I kwartał 2006.

Jak piszą autorzy raportu dla koszyka MEDIUM (łącze od 512kb/s do 2043 kb/s) sytuacja w Polsce jest bardzo niepokojąca. Koszyk ten jest najpopularniejszy w Europie.

W tym segmencie ceny w Polsce są najwyższe spośród 16 badanych krajów i prawie dwukrotnie przekraczają średnią europejską.

Internet w Polsce nadal drogi

Zestawienie cen wg parytetu siły nabywczej, I kwartał 2006, koszyk MEDIUM

W koszyku HIGH droższa od Polski okazała się tylko Słowacja.

Udział poszczególnych koszyków w analizowanych krajach przedstawia się następująco:

Internet w Polsce nadal drogi

Udział poszczególnych koszyków w analizowanych krajach - I kwartał 2006

Badaniem zostało objętych 16 państw: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha Andrzej J. Piotrowski, Robert Gwiazdowski i Kamil Kajetanowicz byli zgodni: wysokie ceny Internetu w Polsce opóźniają rozwój społeczeństwa informacyjnego i będą ograniczać rozwój polskiej gospodarki.

Raport ma pojawiać się cyklicznie i być impulsem dla operatorów do obniżenia cen usług dostępowych w Polsce.

***

Oznaczenia do wykresów: *) dane nieaudytowne; **) brak ofert z danego koszyka w analizowanym kraju; ***) kraj nie należący do organizacji OECD, dla którego waluty nie wyznaczono parytetu siły nabywczej