Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet uzależnia

Yahoo! wspólnie z OMD przeprowadziło bardzo ciekawe badanie uzależnienia amerykańskich rodzin od internetu. Kilkanaście domostw zdecydowało się na czas dwóch tygodni nie logować się do sieci. Z dnia na dzień czuć było coraz bardziej narastającą frustrację...

Internet uzależnia
Przedstawiciele Yahoo! oraz OMD, autorzy badania zaznaczyli, że jedną z największych trudności w tym eksperymencie było znalezienie rodzin, które zgodziłyby się na dwa tygodnie zrezygnować z korzystania z sieci. Ostatecznie, kiedy zebrano już ochotników zaczęły się następne trudności.

Przede wszystkim uczestnicy eksperymentu nie zdawali sobie sprawy z tego, że są tak bardzo uzależnieni od sieci. Najprostsze czynności jak robienie zakupów, sprawdzanie adresów, poszukiwanie informacji stały się koszmarem, bo nie można było ich wykonać za pośrednictwem sieci.

"Nie potrafię żyć bez internetu" - stwierdził jeden z uczestników badania po kilku dniach ciągłego bycia offline.

Eksperyment pokazał, jak ważny i niezbędny jest internet w życiu wielu mieszkańców USA. Powrót do korzystania z tradycyjnych metod poszukiwania informacji (a więc przeglądanie książek telefonicznych, map, używanie faksu czy robienie zakupów w supermarketach) okazało się niezwykle bolesne i flustrujące. Większość badanych skarżyła się na stratę czasu i niewydolność starych metod.

Prowadzący eksperyment zauważyli, że brak internetu przełożył się na zintensyfikowanie korzystania z telefonu. Częściej też przeglądano gazety i wykorzystywano faks. Jednakże uczestnicy badania byli niezadowoleni, że muszą czytać wiadomości, które już od 12 godzin dostępne były online. Podkreślali, że najlepszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest sieć, bo tam wszystko "dzieje się na bieżąco".

Brak internetu przełożył się również na ograniczenie komunikacji z przyjaciółmi i rodziną. Jak podkreślali uczestnicy eksperymentu, często do rozmów z najbliższymi wykorzystują właśnie sieć. W momencie, gdy jej zabrakło, aktywność towarzyska spadła. Niewiele uczestników z taką samą częstotliwością i zaangażowaniem komunikowała się za pośrednictwem telefonu.

Wiele skarg i narzekań podczas dwutygodniowego eksperymentu dotyczyła braku możliwości sprawdzenia swojej skrzynki elektronicznej.

Kilka rodzin chciało w trakcie badania się z niego wycofać.

Dodajmy, że uczestnikom eksperymentu z Bostonu, Portland oraz Chicago zapłacono 950 USD za udział w badaniu.