Internet sprzyja małej przedsiębiorczości

Około ¾ dorosłych Amerykanów przebadanych przez Harris Interactive na zamówienie Yahoo! Small Business uważa, że Internet ułatwia rozpoczęcie działalności małej firmy.

Ponad 70% badanych twierdziło ponadto, że rozważało uruchomienie własnego biznesu. Przedsiębiorczość jest atrakcyjna dla badanych z wielu powodów. Jedna czwarta badanych chciałaby po prostu pracować w tym, co lubi, kolejna czwarta część badanych - być sobie samemu szefem. Inni liczą, że zarabialiby więcej, a niektórzy - po prostu chcieliby się sprawdzić.

Internet tymczasem staje się coraz istotniejszym narzędziem do prowadzenia małej firmy. Według innego sondażu, przeprowadzonego na zlecenie American Express, 82% amerykańskich małych firm wykorzystuje w swojej działalności Internet. 73% tych firm wykorzystuje Internet do e-handlu, autorzy badaniu szacują, że na koniec br. będzie to już 82%.