Internet: rośnie zaufanie – rośnie sprzedaż

Rośnie zaufanie do e-handlu, co przekłada się na wyraźny wzrost wydatków, które konsumenci skłonni są czynić poprzez Sieć. Według badania towarzyszącego pomiarom Internetowego Indeksu Zaufania, w IV kwartale br. amerykańscy e-klienci powinni wydać 19,6 mld USD – o niemal jedną czwartą więcej niż wykazało badanie w roku ub.

Yahoo! wraz z AC Nielsen przedstawiły najnowsze wartości Internetowego Indeksu Zaufania (Internet Confidence Index) za trzeci, wakacyjny kwartał br. Wartość wskaźnika wzrosła do 113 pkt; o 23% względem poziomu z ub. roku (do 19,6 mld USD) wzrosła też wartość deklarowanych w nadchodzącym kwartale wydatków on-line.

To już drugi rok istnienia indeksu firmowanego przez Yahoo! i AC Nielsen. Powstał, aby mierzyć zaufanie konsumentów do produktów i usług internetowych. Indeks jest określany co kwartał na podstawie badania telefonicznego wyselekcjonowanej próbki 1000 klientów, w skład której wchodzą także konsumenci nie będący e-klientami.

Kolejny kwartalny pomiar przyniósł w porównaniu z analogicznym okresem roku ub. wzrost wartości wskaźnika o 8 punktów, do 113 pkt. Badanie wykazało ponadto, że konsumenci planują wydać w IV kwartale br. łącznie ok. 19,6 mld USD on-line, 23% więcej niż w Q4’01.

Jak wynika z badania, liczba e-klientów nie zwiększyła się znacząco, wzrosła za to wyraźnie średnia wysokość wydatków on-line, które e-klienci zamierzają poczynić w IV kwartale. W ub. roku ich wartość wynosiła 225 USD, według ostatniego indeksu wzrosła do 244 USD.

Największe wartości indeks zaufania osiągał w grupach konsumentów będących zarazem zaawansowanymi użytkownikami Internetu. W związku z tym, także deklarowane wydatki są znacznie powyżej średniej. Szerokopasmowi internauci deklarowali w IV kwartale wydatki rzędu 287 USD; indeks zaufania w tej grupie sięgał 156 punktów. W przypadku internautów korzystających z dostępu wąskopasmowego wartości te przyjmują odpowiednio 128 punktów i 210 USD. Konsumenci często korzystający z Internetu deklarowali wydatki rzędu 255 USD, indeks przyjął w tej grupie 150 punktów. W przypadku rzadko korzystających z Internetu użytkowników wynosił on zaledwie 108 punktów. Średnia deklarowanych wydatków w tej grupie wynosiła 196 USD.