Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet razy dwa, razy dwa, razy dwa...

5175 petabitów będzie według szacunków IDC wynosił średni dzienny ruch internetowy w roku 2007. Według prognoz przedstawionych przez IDC, globalny ruch w Sieci generowany przez użytkowników końcowych będzie się do tego czasu podwajał rok rocznie.

W ciągu pięciu lat - od 2002 do 2007 roku - ruch internetowy generowany przez użytkowników końcowych wzrośnie ze 180 petabitów do 5175 petabitów dziennie. Cała drukowana zawartość amerykańskiej Biblioteki Kongresowej w przeliczeniu na bity to ok. 10 terabitów informacji. Zatem w 2007 roku według przewidywań IDC internauci pobiorą, prześlą lub ściągną codziennie informacje odpowiadające 64 tys. Bibliotek Kongresu.

Analitycy IDC przewidują ponadto, że w związku ze wzrostem ruchu osłabione już i tak telekomy będą zapewne musiały ponieść koszty modernizacji sieci, w celu tańszego i efektywniejszego przesyłania danych. Nie tylko bezpośredni wzrost liczby internautów przyczyni się do wzrostu ruchu - coraz więcej użytkowników przesiądzie się bowiem na łącza szerokopasmowe. To właśnie ma być najważniejszy czynnik gwałtownego wzrostu. Zupełnie znikomy natomiast będzie udział użytkowników z urządzeniami do mobilnego dostępu do Sieci.

Użytkownicy indywidualni będą generować do 2007 roku ok. 60% ruchu internetowego; około 40% mają zaś stanowić użytkownicy biznesowi.

Dla przypomnienia, 1 petabit równa się 1000 terabitów, przedrostek peta oznacza, że petabit to dziesięć do potęgi piętnastej cyfr binarnych - zatem w Polsce i większości Europy biliardem, zaś we Francji, Rosji i USA - kwadrylionem - bitów jest zwany.