Internet prawem chroniony

Polski parlament i rząd muszą sprostać dwóm wyzwaniom: dostosować polskie prawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej oraz dopasować przepisy do rzeczywistości, w której rozwój technologiczny zdecydowanie wyprzedził stan prawny.

Polski parlament i rząd muszą sprostać dwóm wyzwaniom: dostosować polskie prawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej oraz dopasować przepisy do rzeczywistości, w której rozwój technologiczny zdecydowanie wyprzedził stan prawny.

Głównym dokumentem, który stanowi podstawę wszelkich działań legislacyjnych, jest przyjęty przez Sejm w lipcu 2000 r. poselski projekt uchwały „Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. Podczas debaty poseł Karol Działoszyński stwierdził, że „globalny świat społeczeństwa informacyjnego, który tworzy się na naszych oczach, to świat pod znakiem informacji i środków jej upowszechniania”.

Parlament zobowiązał rząd do podjęcia prac legislacyjnych, mających umożliwić rozwój gospodarki elektronicznej. Najważniejsze do uregulowania miały być następujące kwestie: podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, bezpieczeństwo informacji, ochrona interesów konsumenta, ochrona danych, bezpieczeństwo i zasady umów zawieranych za pośrednictwem Internetu i sieci telekomunikacyjnych, kwestie podatkowe i przepisy usprawniające detaliczny obrót towarowy z zagranicą.

W listopadzie ub.r. rząd przyjął dokument programowy „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. Jest on podzielony na 9 równorzędnych części: powszechny dostęp do informacji, edukacja informatyczna, zmiana struktury zatrudnienia, prawo i przestępstwa teleinformatyczne, dokument i gospodarka elektroniczna, zamówienia publiczne, informatyzacja administracji, rozwój rynku teleinformatycznego, nauka i kultura.

Na spotkaniu Rady Ministrów, na którym dokument został zaakceptowany, podjęto również trzy dodatkowe decyzje. Zobowiązano ministra nauki prof. Andrzeja Wiszniewskiego do powołania przy Komitecie Badań Naukowych Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego, które ma wspierać Radę Ministrów w pracach nad ustawą. Posiedzenie inauguracyjne Forum odbyło się 8 lutego 2000 r.

MSWiA zostało zobowiązane do opracowania dokumentu pt. „Informatyzacja administracji”. Składa się on z cząstkowych planów informatyzacji poszczególnych resortów. Członkowie Forum zaopiniowali ten dokument na początku maja br., a do opinii MSWiA opracowało kolejny komentarz. Dopiero po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez obie strony dokument zostanie przedstawiony Radzie Ministrów. Jednak już jest opóźniony.