Internet prawem chroniony

Ministerstwo Łączności wywiązało na czas (tzn. do 1 czerwca br.) z zadania opracowania dokumentu „Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 - ePolska”, na wzór dokumentu „e-Europa”. “Poszczególne resorty przygotowały własne zadania do wykonania, mamy więc nadzieję, że będą one realizowane w praktyce. Są bowiem z założenia dobrze przystosowane do możliwości działania poszczególnych ministerstw” – mówi Paweł Wiszniewski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Łączności.

Dokument ePolska został zainspirowany inicjatywą europejską „eEurope 2002 – An Information Society for All”, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jest zbieżny z zadaniami i celami dokumentu eEUROPE i eEUROPE 2002.

Dokument eEurope wyznacza trzy podstawowe cele: tańszy, szybszy i bezpieczny Internet, inwestowanie w ludzi i umiejętności, stymulowanie lepszego wykorzystania Internetu.

Główne cele budowy polskiego społeczeństwa informacyjnego to – jak napisano w dokumencie - „Przygotowanie Polaków do szybkich przemian technicznych, społecznych i gospodarczych, dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technicznego i ery społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie społeczeństwa do nowych wyzwań rynku pracy i nowych metod pracy, dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego za pomocą narzędzi teleinformatycznych”.

“Uchwała sejmowa, dotycząca społeczeństwa informacyjnego, zyskała poparcie wszystkich klubów parlamentarnych, co jest najlepszym dowodem na to, że zagadnienie społeczeństwa informacyjnego jest apolityczne i jednocześnie wszyscy zdają sobie sprawę z jego kluczowego znaczenia dla rozwoju państwa. Uchwała ta była podstawą do stworzenia programu ePolska. W tej chwili trwają ostateczne prace nad jego przyjęciem przez Radę Ministrów i - moim zdaniem - wejście tego dokumentu w życie to kwestia kilku najbliższych tygodni” - mówi Paweł Wiszniewski. Dokument ePolska będzie aktualizowany co pół roku, tak aby jego treść nadążała za szybkim rozwojem technologicznym.