Internet pomoże ścianie wschodniej

Rusza projekt "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej". Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało pierwsze umowy z wykonawcami.

"Wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman podpisał 31 stycznia umowę z konsorcjum - Biuro Studiów i Projektów Łączności Teleprojekt Sp. z o.o. i

Sp. z o.o. na wykonanie I Etapu przygotowania projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

I Etap obejmie wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej w 5 województwach Polski Wschodniej oraz analizy planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W wyniku inwentaryzacji powstanie atlas dostępnych zasobów i planowanych inwestycji podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępnych przepływności" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj także:

- Za ok. 300 mln euro powstanie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej