Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet najważniejszym medium

Postawieni przed koniecznością wyboru tylko dwóch mediów, Amerykanie wybraliby internet i telewizję. Internet był przez większość wskazywany jako pierwszy.

Online Publishers Association (OPA) przebadała 1235 Amerykanów. Aż 45,6% z nich wybrało internet jako najważniejsze dla nich medium. Dla 34,6% telewizja miała pierwszeństwo. Pozostałe media były daleko z tyłu.

Internet jest wskazywany głównie jako źródło informacji. Jak przyznaje 73% respondentów, pozwala być na bieżąco w tematach, które są dla nich interesujące. 65% z nich używa internetu do wyszukiwania informacji o potrzebnych im usługach i produktach. Natomiast telewizja dla 86% przepytanych osób jest narzędziem rozrywki, a dla 65% sposobem na relaks.

Internet najważniejszym medium

Dwa najważniejsze media według dorosłych (wiek: 18 - 54)

Internet najważniejszym medium

Dwa najważniejsze media wybrane przez