Internet najważniejszym medium

Postawieni przed koniecznością wyboru tylko dwóch mediów, Amerykanie wybraliby internet i telewizję. Internet był przez większość wskazywany jako pierwszy.

Online Publishers Association (OPA) przebadała 1235 Amerykanów. Aż 45,6% z nich wybrało internet jako najważniejsze dla nich medium. Dla 34,6% telewizja miała pierwszeństwo. Pozostałe media były daleko z tyłu.

Internet jest wskazywany głównie jako źródło informacji. Jak przyznaje 73% respondentów, pozwala być na bieżąco w tematach, które są dla nich interesujące. 65% z nich używa internetu do wyszukiwania informacji o potrzebnych im usługach i produktach. Natomiast telewizja dla 86% przepytanych osób jest narzędziem rozrywki, a dla 65% sposobem na relaks.

Internet najważniejszym medium

Dwa najważniejsze media według dorosłych (wiek: 18 - 54)

Internet najważniejszym medium

Dwa najważniejsze media wybrane przez