Internet na poczcie

Coraz więcej Rosjan może korzystać z publicznego dostępu do Internetu na pocztach. Program instalowania stanowisk komputerowych z dostępem do Sieci rozwija się bardzo dynamicznie.

Na terenie Rosji funkcjonuje obecnie około 6,6 tys. publicznych terminali internetowych umieszczonych w urzędach pocztowych. Oznacza to sześciokrotny wzrost liczby terminali od początku 2002 roku.

Program "internetyzacji" rosyjskich urzędów pocztowych ruszył w sierpniu 2001 roku i docelowo ma objąć 40 tys. urzędów pocztowych.