Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet na antypodach

RedSheriff opublikował szósty doroczny raport poświęcony zmianom w sposobie użytkowania Internetu w Australii. Nikt już nie zaryzykuje twierdzenia, że na antypodach ludzie chodzą do góry nogami, zatem nie powinny dziwić, że również w zakresie użytkowania Internetu badanie wychwyciło zjawiska dostrzegane choćby i u nas.

Przynajmniej incydentalne użytkowanie Internetu (choć raz w życiu) deklaruje 73% badanych Australijczyków powyżej 16 roku życia. To znaczący wzrost w stosunku do roku 2001, kiedy na to samo pytanie pozytywnej odpowiedzi udzieliło 65% ankietowanych. Do przyszłego roku odsetek ten nie powinien już się wyraźnie zwiększyć, RedSheriff przewiduje, że osiągnie 79%. Wzrost społeczności internautów opiera się obecnie na grupie osób, które są nieco w tyle pod względem kontaktu z tym medium: najmłodsi stażem internauci to obecnie głównie osoby starsze i kobiety. Wśród osób młodszych w zasadzie uzyskano już pełne nasycenie.

Większość użytkowników Internetu - 84% - używa Internetu przynajmniej od dwóch lat, a połowa - ponad 5 lat. Ludzie logują się na coraz dłuższe wizyty, przy czym średnia długość wizyty w Sieci wzrosła z 5,6 do 6,5 godzin tygodniowo w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku osób z szerokopasmowym dostępem do Internetu wizyty przeciągają się do średnio 9,3 godzin tygodniowo. Internauci nadal korzystają jednak przy tym z mediów tradycyjnych, jak prasa, radio telewizja i nic nie wskazuje aby mieli te media zarzucić.

Coraz więcej czasu zajmuje korespondencja elektroniczna. Co czwarty użytkownik otrzymuje codziennie powyżej 40 e-maili. Przeciętny australijski internauta otrzymuje 17 e-maili dziennie, przy czym 48% badanych otrzymuje do 5 wiadomości elektronicznych zaś 7% - powyżej 60 e-maili dziennie. Ci, którzy najczęściej korzystają z e-maila służbowo otrzymują przeciętnie 27 wiadomości dziennie. Dla porównania ci, którzy najczęściej otwierają pocztę w domu - otrzymują ich przeciętnie 14. Przeciętnie 64% wszystkich e-maili jest czytanych - taka statystyka dobrze potwierdza się zarówno w całej populacji, jak w grupie korzystającej głównie w pracy oraz wśród domowych użytkowników poczty elektronicznej.

Ponad połowa wszystkich internautów przegląda Sieć w pracy do celów prywatnych. Ale większość - 62% - czyniło to przez mniej niż godzinę tygodniowo. Ci, którzy pozwalali sobie na taką odrobinę intymności w pracy w dłuższym wymiarze, zwykle reprezentowali wyższe szczeble hierarchii w firmie. Jednocześnie, o tym, że Internet ma bardzo ważne znaczenie dla wykonywanej pracy przekonanych jest 45% ankietowanych.

Ruch internetowy z domów prywatnych stanowi obecnie w Australii 62% całego ruchu internetowego generowanego z antypodów. Nabiera rozpędu adaptacja usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym - czy to przez modem kablowy, czy ADSL - wynosi obecnie ok. 20%. W ciągu 12 najbliższych miesięcy dalsze 12% gospodarstw domowych zamierza jednak uzyskać szerokopasmowe łącze.

Ankietowani australijscy Internauci korzystają ze standardowej gamy usług: większość, 43% korzysta z 6 do 10 różnego rodzaju usług realizowanych przez Internet. Najpopularniejszy jest e-mail (89%), informacja o produktach (59%), usługi i przewodniki turystyczne (52%), wiadomości, sport, prognoza pogody (52%), bankowość (51%), opłacanie rachunków (49%).

Od 2001 roku cztery usługi internetowe zyskały jednak najwyraźniej: messaging, bankowość, opłata rachunków i rezerwacje biletów lotniczych. Odsetek młodych internautów używających komunikatorów internetowych wzrósł z 25% w 2001 roku do 64% w 2003.

Ostatnie dwa lata to także wzrost liczby internautów dokonujących zamówień towarów on-line - z 32% w 2001 do 53% w 2003. Wzrost ten związany jest głównie z większym popytem na rezerwacje biletów lotniczych, niż z rozkwitem e-handlu detalicznego, który de facto nie odnotował poważnego wzrostu. Z deklaracji internautów wynika, że w ciągu najbliższego roku odsetek zamawiających towary i usługi w Internecie może nieznacznie jedynie wzrosnąć do 55%.

Pomyślnie rozwija się natomiast bankowość internetowa. 38% internautów australijskich korzysta obecnie z usług finansowych on-line, co najmniej raz w tygodniu. Bankowość internetowa wykorzystywana jest ogółem przez 51% internautów (w 2001 roku - 36%). Najpowszechniejszą czynnością w tym względzie jest sprawdzenie stanu konta (90%), następnie przelewanie środków pomiędzy rachunkami własnymi (78%), ustawianie płatności (48%) i przelewanie pieniędzy na konta osób trzecich (47%).