Internet ma już 40 lat!

Dokładnie 40 lat temu na kalifornijskim uniwersytecie UCLA (University of California, Los Angeles) grupa naukowców położyła podwaliny pod Internet łącząc ze sobą komputery i testując nowy sposób wymiany danych. 22 lata później epokowy wynalazek zawitał do naszego kraju.

Internet to bez wątpienia jeden z najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości. Jego początków należy szukać w sieci ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network), która w 1969 roku składała się zaledwie z 4 komputerów rozmieszczonych w następujących ośrodkach: University of California Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara (UCSB) oraz University of Utah.

Warto przypomnieć, że 22 lata później (dokładnie 17 sierpnia 1991 roku) Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. Moment ten jest uważany za symboliczną datę narodzin polskiego Internetu.

Internet to obecnie główny środek komunikacji pomiędzy ludźmi oddalonymi od siebie o dziesiątki tysięcy kilometrów. Stanowi on kopalnię wiedzy oraz rozrywki i, co warto podkreślić, posiada również swoją ciemną stronę. Za jego pośrednictwem nasze komputery atakowane są bowiem przez różne wirusy i robaki. Ponadto coraz częściej stanowi on zagrożenie dla dzieci oraz je uzależnienia.

Według ostatniego raportu Internet World Stats liczba internautów na całym świecie pod koniec czerwca 2009 roku wyniosła 1 668 870 408 (populacja ludzi - 6 767 805 208). Wynika z niego również, że najwięcej z nich mieszka w Azji (42,2%), która wyprzedziła Europę (24,2%) i Amerykę Północną (15,1%). Ranking zamyka natomiast region Oceania / Australia (1,2%).

Kluczowe daty w rozwoju Internetu:

1969: 2 września na kalifornijskim uniwersytecie UCLA (University of California, Los Angeles) grupa naukowców połączyła ze sobą komputery testując nowy sposób wymiany danych. Komunikacja pomiędzy dwoma ośrodkami - UCLA i Stanford Research Institute - została nawiązana 29 października (nieco później dołączyły do nich UC Santa Barbara i University of Utah).

1971: technik w BBN Ray Tomlinson przesyła pierwszy e-mail (jego treść - "Testing 1-2-3") między dwoma komputerami, które były połączone w sieci ARPAnet.

1972: Ray Tomlinson stosuje w adresach poczty elektronicznej znak @.

1973: Do ARPAnet'u przyłączono dwa pierwsze węzły zagraniczne - jeden w Wielkiej Brytanii, a drugi w Norwegii.

1974: Vint Cerf i Bob Kahn tworzą protokół kontroli transmisji Transmission Control Protocol (TCP). Później zostaje on podzielony na warstwy, dzięki czemu powstaje nowocześniejszy zestaw protokołów, określany skrótem TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

1983: Do powszechnego użycia wchodzi termin Internet. Protokoły TCP/IP przyjęte zostały jako Standardy Wojskowe.

1984: W Internecie, składającym się wówczas z ok. 1000 hostów, wprowadzono DNS (Domain Name Server).

1987: Internet ma 10 000 hostów.

1988: Pojawia się pierwszy robak (Morris), którego "łupem" padają tysiące komputerów.

1989: Internet ma 100 000 hostów.