Internet kontra tradycyjna prasa

Internetowe wydania pism wygrywają z papierowymi publikacjami – wynika z badania przeprowadzonego przez European Interactive Advertising Association (EIAA). Czytelnicy coraz częściej wolą codzienne wiadomości przejrzeć w Sieci niż przeczytać w tradycyjnej gazecie – podał Techdirt.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Internet zajmuje w Europie ok. 10% całości konsumowanych mediów. Dla porównania gazety obejmują 13%, a magazyny - 8%. Lwią część zajmuje telewizja. Jednakże jej udział zaczyna się zmniejszać.

Prawie 45% badanych zaznaczyło w ankiecie, że ogląda coraz mniej wiadomości kosztem surfowania w Sieci. Zwiększa się zarówno częstotliwość odwiedzania witryn z wiadomościami jak i czas na nich spędzany.

Co ciekawe, statystycznie rzecz biorąc, jeden na trzech Europejczyków codzienne korzysta z Sieci.

Wyniki raportu wskazują również na pewną dysproporcję między siłą oddziaływania Internetu a wydatkami na reklamę w tym medium. Jedynie 1,5% wszystkich wydatków przeznaczone jest na promocję w Sieci.

Co więcej, 90% ankietowanych wskazało, że ilość reklam w telewizji jest zbyt duża. Natomiast jedynie niecała połowa badanych powiedziała to samo o Internecie.

O przewadze Internetu nad telewizją pisaliśmy już na podstawie wyników badań NOP-u. Więcej:

http://www.internetstandard.pl/news/60512.html