Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet i komórki dźwignią TP

Grupa TP po trzech kwartałach br. miała 13,93 mld zł przychodu, co oznacza 2,1% wzrost. Tradycyjnie już spadek przychodów operatora z usług głosowych zrównoważyły dobre wyniki sprzedaży w segmencie telefonii komórkowej i transmisji danych. Liczba obsługiwanych przez TP łączy szerokopasmowych wzrosła o ponad 53%, przekraczając 1,55 mln.

Najdynamiczniej rosły przychody firmy z telefonii komórkowej. Centertel na koniec III kw. miał już 11,7 miliona klientów. Prognozom o niekorzystnym wpływie zmiany marki Idea na Orange operator przeciwstawia dane operacyjne z segmentu mobilnego. "Rebranding był bardzo udany" - zapewnia zarząd. Przychody z sieci Orange po 9 miesiącach wzrosły o 19,2% do blisko 5,6 mld zł.

Zarząd TP nieco podwyższył prognozy wskaźników operacyjnych na cały bieżący rok, podkreślając jednakże, że firma działa "w trudnych warunkach rynkowych, z determinacją podejmując wyzwania związane z otoczeniem prawnym". Chodzi oczywiście o działania UKE. Pierwotnie spodziewany był niewielki (1 - 1,5%) spadek przychodów. Obecny cel na 2006 r. to wzrost sprzedaży na poziomie co najmniej 1%. Liczba klientów usług szerokopasmowych operatora na koniec IV kw. przekroczyć ma 1,7 mln. TP liczy, że do tego czasu ujawnią się już pozytywne efekty finansowe związane z wdrożeniem usług triple play i internetowej wypożyczalni wideo.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu z funkcji prezesa zarządu TP SA zrezygnował Marek Józefiak. Od 5 listopada zastąpi go oficjalnie Maciej Witucki.