Internet hiszpanojęzycznych

Hiszpanojęzyczni internauci są najszybciej rosnącą grupą domowych użytkowników Sieci w USA. Nadal jednak to internauci pochodzenia europejskiego stanowią blisko 90% amerykańskiej domowej społeczności internetowej.

W czerwcu br. według danych Nielsen/NetRatings, dostęp do Internetu posiadało blisko 7,6 mln osób o pochodzeniu hiszpańskim. Oznacza to 13-proc. – największy wśród amerykańskich grup etnicznych - wzrost w porównaniu z sytuacją z ub. roku i zarazem czyni internautów hiszpanojęzycznych trzecią pod względem wielkości grupą etniczną w populacji amerykańskich domowych użytkowników Internetu (w badaniu w tej kategorii ujęto zapewne zarówno osoby pochodzenia hiszpańskiego jak i latynoamerykańskiego; w amerykańskim spisie powszechnym kategorię „Hispanic origin” rozbija się zresztą na dwie podkategorie, tak, że może oznaczać osoby różnych ras; zaklasyfikowanie do kategorii w istocie ma podłoże językowe – red.).

Internauci o korzeniach azjatyckich i pacyficznych to obecnie 2,4 - milionowa społeczność, co oznacza 6-proc. wzrost liczebności w ciągu roku. O 4% wzrosła liczebność największej grupy –– użytkowników Sieci o pochodzeniu europejskim. Obecnie liczy ona 94 mln internautów czyli niemal 90% wszystkich internautów łączących się z Internetem z domu. Najwolniej – o 3% w ciągu roku - powiększyła się grupa użytkowników Internetu pochodzenia afrykańskiego – amerykańscy Murzyni stanowią obecnie 7,4% użytkowników Internetu w USA i jest ich 7,8 mln. Nadal jednak jest to druga pod względem wielkości grupa etniczna wśród internautów domowych. Internauci pochodzenia hiszpańskiego stanowią 7,2%, a azjatyckiego i pacyficznego – 2,2%. Warto zauważyć, że udział użytkowników wywodzących się z „białej” części społeczeństwa wzrósł w porównaniu z rokiem ub. o 0,1%.

Za to najwięcej czasu spędzają w Internecie surferzy pochodzenia azjatyckiego. W czerwcu przeciętny użytkownik z tej grupy etnicznej logował się do Sieci 26 razy i spędził w Internecie ponad 16 godzin. Oznacza to wydłużenie czasu spędzonego on-line o 17% w porównaniu z rokiem ub. W tym czasie internauci z tej grupy etnicznej obejrzeli przeciętnie 1364 strony.

Pozostałe grupy etniczne wyraźnie ustępują pod względem intensywności wykorzystania Sieci. W czerwcu obejrzeli o blisko połowę stron WWW mniej niż Azjaci. Internauci pochodzenia europejskiego spędzili w czerwcu w Sieci 11 godzin, logując się 21 razy. Oznacza to wydłużenie czasu spędzonego on-line o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Około 10 godzin w miesiącu spędzili domowi internauci o korzeniach afrykańskich i hiszpańskich, przy czym czas spędzony w Sieci wydłużył się w ciągu roku w przypadku hiszpanojęzycznych użytkowników o 14% a w przypadku Murzynów – 0 5%.

Warto jeszcze na koniec przytoczyć rozkład rasowo – etniczny całego amerykańskiego społeczeństwa. Według danych z 2000 roku, biali stanowili 69,1%, czarni – 12,1%, hiszpanojęzyczni 12,5%, pochodzący z Azji i Pacyfiku – 3,7%.