Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet hiszpanojęzycznych

Hiszpanojęzyczni internauci są najszybciej rosnącą grupą domowych użytkowników Sieci w USA. Nadal jednak to internauci pochodzenia europejskiego stanowią blisko 90% amerykańskiej domowej społeczności internetowej.

W czerwcu br. według danych Nielsen/NetRatings, dostęp do Internetu posiadało blisko 7,6 mln osób o pochodzeniu hiszpańskim. Oznacza to 13-proc. – największy wśród amerykańskich grup etnicznych - wzrost w porównaniu z sytuacją z ub. roku i zarazem czyni internautów hiszpanojęzycznych trzecią pod względem wielkości grupą etniczną w populacji amerykańskich domowych użytkowników Internetu (w badaniu w tej kategorii ujęto zapewne zarówno osoby pochodzenia hiszpańskiego jak i latynoamerykańskiego; w amerykańskim spisie powszechnym kategorię „Hispanic origin” rozbija się zresztą na dwie podkategorie, tak, że może oznaczać osoby różnych ras; zaklasyfikowanie do kategorii w istocie ma podłoże językowe – red.).

Internauci o korzeniach azjatyckich i pacyficznych to obecnie 2,4 - milionowa społeczność, co oznacza 6-proc. wzrost liczebności w ciągu roku. O 4% wzrosła liczebność największej grupy –– użytkowników Sieci o pochodzeniu europejskim. Obecnie liczy ona 94 mln internautów czyli niemal 90% wszystkich internautów łączących się z Internetem z domu. Najwolniej – o 3% w ciągu roku - powiększyła się grupa użytkowników Internetu pochodzenia afrykańskiego – amerykańscy Murzyni stanowią obecnie 7,4% użytkowników Internetu w USA i jest ich 7,8 mln. Nadal jednak jest to druga pod względem wielkości grupa etniczna wśród internautów domowych. Internauci pochodzenia hiszpańskiego stanowią 7,2%, a azjatyckiego i pacyficznego – 2,2%. Warto zauważyć, że udział użytkowników wywodzących się z „białej” części społeczeństwa wzrósł w porównaniu z rokiem ub. o 0,1%.

Za to najwięcej czasu spędzają w Internecie surferzy pochodzenia azjatyckiego. W czerwcu przeciętny użytkownik z tej grupy etnicznej logował się do Sieci 26 razy i spędził w Internecie ponad 16 godzin. Oznacza to wydłużenie czasu spędzonego on-line o 17% w porównaniu z rokiem ub. W tym czasie internauci z tej grupy etnicznej obejrzeli przeciętnie 1364 strony.

Pozostałe grupy etniczne wyraźnie ustępują pod względem intensywności wykorzystania Sieci. W czerwcu obejrzeli o blisko połowę stron WWW mniej niż Azjaci. Internauci pochodzenia europejskiego spędzili w czerwcu w Sieci 11 godzin, logując się 21 razy. Oznacza to wydłużenie czasu spędzonego on-line o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Około 10 godzin w miesiącu spędzili domowi internauci o korzeniach afrykańskich i hiszpańskich, przy czym czas spędzony w Sieci wydłużył się w ciągu roku w przypadku hiszpanojęzycznych użytkowników o 14% a w przypadku Murzynów – 0 5%.

Warto jeszcze na koniec przytoczyć rozkład rasowo – etniczny całego amerykańskiego społeczeństwa. Według danych z 2000 roku, biali stanowili 69,1%, czarni – 12,1%, hiszpanojęzyczni 12,5%, pochodzący z Azji i Pacyfiku – 3,7%.