Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet - forum opinii

Internet jest coraz popularniejszym narzędziem wyrażania opinii. Nieco ponad jedna czwarta Amerykanów wykorzystuje sieć do tego, by coś ocenić, skrytykować czy pochwalić.

Według najnowszych raportów Pew Internet & American Life oraz Lyra Research, 33 mln Amerykanów wyraża swoje zdanie o produktach, usługach czy ludziach w internecie. Chętniej robią to mężczyźni niż kobiety, młodsi niż starsi. Ocenianie najpopularniejsze jest wśród ludzi z pokolenia Y, czyli obecnych 18-27-latków (30% z nich wyraża sową opinię w sieci). Najmniej, bo tylko 11% wszystkich ocen, pochodzi od emerytów po 69 roku życia, co najpewniej wynika z małej popularności internetu wśród ludzi z tej grupy wiekowej.

Z badań Pew Internet & American Life wynika, że im większy jest dochód gospodarstwa domowego, im wyższe wykształcenie, tym silniejsza skłonność do wydawania sądów online. Znaczenie ma też typ dostępu do internetu - 32% internautów korzystających ze stałego łącza dzieli się opiniami, przy 24% osób korzystających z modemu. Na skłonność do wydawania sądów ma też wpływ "internetowy staż". Im ktoś dłużej korzysta z tego medium, tym chętniej wykorzystuje go jako forum opinii. Poza tym liczy się częstotliwość odwiedzin w sieci. Jeśli ktoś łączy się z internetem rzadziej niż kilka razy w tygodniu, to prawdopodobieństwo pozostawienia przez niego komentarza maleje. Robi tak jedynie 8% rzadkich gości online, przy 31% osób, które korzystają z sieci codziennie.

Badanie Lyra Research pokazało również, że na pytania stawiane w telewizji, Amerykanie najchętniej odpowiadają właśnie przy użyciu komputera. Robi tak aż 55% respondentów. Ponad dwa razy mniej, bo 24% odpowiada na telewizyjne quizy czy pytania przy użyciu telefonów stacjonarnych i komórkowych. Wydaje się więc, że internet, bardziej niż inne media, skłania ludzi do wydawania sądów.