Internet firmowy

Blisko 90% małych i średnich firm posiadających komputery korzysta również z dostępu do Internetu.

Polish Market Review upublicznił wydany we wrześniu br. raport dotyczący dostępu do Internetu wśród małych i średnich firm krajowych. Według danych z września br., 88,5% firm wykorzystujących komputery deklarowało posiadanie dostępu do Internetu. Odpowiada to około 80-proc. wszystkich objętych badaniem firm.

Autorzy raportu wskazują, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonał się w tej mierze znaczny postęp. Jednak, jak zaznaczają, większość z firm, które pozyskały dostęp do Internetu w tym okresie uczyniło to w latach 2000-2001; w roku bieżącym uzyskało dostęp niewielka część firm podłączonych do Internetu.

Zobacz również:

Ponadto, jak ocenia OPMR, niewiele powinno się polepszyć na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Spośród nie posiadających dostępu firm, uzyskać go pragnie "zdecydowanie" 41% a "prawdopodobnie" - 14%. Na pewno nie będzie podłączać się do Sieci 28% ankietowanych firm bez dostępu do Internetu, a "prawdopodobnie nie" - 14%.