Internet firmowy

Blisko 90% małych i średnich firm posiadających komputery korzysta również z dostępu do Internetu.

Polish Market Review upublicznił wydany we wrześniu br. raport dotyczący dostępu do Internetu wśród małych i średnich firm krajowych. Według danych z września br., 88,5% firm wykorzystujących komputery deklarowało posiadanie dostępu do Internetu. Odpowiada to około 80-proc. wszystkich objętych badaniem firm.

Autorzy raportu wskazują, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonał się w tej mierze znaczny postęp. Jednak, jak zaznaczają, większość z firm, które pozyskały dostęp do Internetu w tym okresie uczyniło to w latach 2000-2001; w roku bieżącym uzyskało dostęp niewielka część firm podłączonych do Internetu.

Ponadto, jak ocenia OPMR, niewiele powinno się polepszyć na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Spośród nie posiadających dostępu firm, uzyskać go pragnie "zdecydowanie" 41% a "prawdopodobnie" - 14%. Na pewno nie będzie podłączać się do Sieci 28% ankietowanych firm bez dostępu do Internetu, a "prawdopodobnie nie" - 14%.