Internet firmowy

Według najnowszych badań ARC Rynek i Opinia, ponad 90% firm uważa, że dostęp do Internetu jest niezwykle przydatny w pracy, a ponad połowa twierdzi, że znacznie polepsza wydajność przedsiębiorstwa.

Ponad 50% firm w Polsce posiada dostęp do Internetu, zaś własną stronę WWW aż dwie trzecie spośród przedsiębiorstw posiadających dostęp do Sieci. 80,3% firm, które posiadają własną witrynę deklaruje również posiadanie własnej domeny internetowej.

Częściej mogą pochwalić się dostępem do Internetu większe firmy. W co czwartej firmie z Internetu korzystają wszyscy pracownicy, zaś 29,3% stanowią przedsiębiorstwa, w których dostęp do Internetu ma od 6 do 25% zatrudnionych.

Najczęściej wymienianym powodem założenia w firmie Internetu jest chęć poprawienia komunikacji z klientami i dostawcami, a na drugim miejscu wyszukiwanie istotnych informacji i poprawa obsługi klienta.

30% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy obroty ich firmy nieznacznie wzrosły dzięki działalności w Internecie, w ocenie 6% obroty wzrosły w znacznym stopniu, a dla 37% pozostały bez zmian. Dochody najbardziej wzrosły w małych firmach (do 10 pracowników). Również te firmy najczęściej dostrzegają wymierne korzyści płynące z posiadania dostępu do Internetu. Są to głównie przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, rzadziej produkcyjne.

Firmy najczęściej promują własne strony umieszczając ich adres na wizytówkach (55,9% badanych), drukują je również na folderach i materiałach firmowych.

Ponad połowa badanych uważa, że Internet polepszył wydajność ich firmy, a 93% jest zdania, że dostęp do Sieci jest narzędziem przydatnym w ich działalności. Wydatki na Internet zazwyczaj nie przekraczają 25% wszystkich kosztów firmy związanych z informatyką i telekomunikacją.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej wykorzystywaną funkcją Internetu jest poczta elektroniczna. Sieć jest również istotnym narzędziem w zdobywaniu informacji o rynku i konkurentach, natomiast w niewielkim stopniu wykorzystywana jest do bezpośredniej sprzedaży produktów. Jednak co piąta firma kupuje coś za pośrednictwem Internetu i jest to znacznie wyższy odsetek niż w przypadku indywidualnych użytkowników Internetu. Według Adama Czarneckiego, wiceprezesa ARC Rynek i Opinia, można na tej podstawie wysnuć tezę, że firmy sprzedające przez Internet mogą liczyć na razie bardziej na klientów instytucjonalnych niż na osoby prywatne.

Na podstawie badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego w sierpniu i wrześniu 2001 r. na próbie 1015 firm zatrudniających powyżej 5 pracowników.