Internet dość powszechny

11,4 mln, czyli 46% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma dostęp do Internetu. Oznacza to, że w ciągu minionych dwóch lat liczba gospodarstw domowych podłączonych do Sieci wzrosła ponad dwukrotnie i aż o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim – takie dane opublikował brytyjski urząd statystyczny.

Z opublikowanych danych wynika także, iż 62% (o 5% więcej niż przed rokiem) czyli 28,6 mln dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii korzystało z Internetu co najmniej raz w życiu.

Odsetek osób korzystających z Internetu oraz odsetek gospodarstw domowych podłączonych do Sieci różni się znacznie w zależności od regionu Wielkiej Brytanii. Najwięcej internautów jest we wschodniej Anglii i w okolicach Londynu.

Z badań wynika, że korzystanie z Internetu w brytyjskich domach uzależnione jest w dużym stopniu od dochodów. Dostęp do Internetu ma 82% gospodarstw domowych, które deklarują swoje przychody w najwyższym przedziale. Spośród gospodarstw z przychodami należącymi do najniższej grupy, tylko 10% "jest online".

99% indywidualnych użytkowników Internetu korzysta z niego za pomocą komputera, 11% używa do tego telefonu komórkowego, zaś 7% cyfrowej telewizji.