Internet dodatkowo

Media tradycyjne nie przykładają się specjalnie do tworzenia czytelnego i bogatego przekazu w Internecie – stwierdza raport I-metrii.

Na podstawie przeprowadzonych od maja do sierpnia br. badań internetowej oferty mediów tradycyjnych I-metria stworzyła raport „Tradycyjne media w sieci”. Badano zawartość i układ witryny, oferty reklamowe online, strategie eCommerce oraz strategie korporacyjne wydawców. Ocenie poddano 18 witryn prasowych, 7 witryn telewizyjnych oraz 7 witryn radiowych. Za kryterium doboru witryn przyjęto wielkość przychodów z tradycyjnej reklamy na rynku mediowym.

56% zbadanych witryn prasowych pod względem graficznym przypomina swoje drukowane edycje: od elementów graficznych po identyczny układ graficzny. 73% zbadanych witryn prasowych oferuje narzędzia interaktywne (sondy, fora, czaty, pocztę i inne). 56% serwisów prasowych prowadzi działalność eCommerce, która przyjmuje formę prenumeraty online i sklepu internetowego. Najczęściej sprzedaje się numery archiwalne, książki, filmy i muzyka. W przypadku witryn telewizyjnych i radiowych 14% prowadzi działalność e-commerce. Najczęściej jest to sklep towarzyszący witrynie, w którym można nabyć filmy i muzykę.

Najwięcej powierzchni reklamowej na swoich stronach internetowych oferuje prasa (średnio od 1 do 4 reklam na stronę www). Najwięcej reklam zamieszcza Rzeczpospolita (średnio 4 reklamy), następna jest Gazeta Wyborcza, Super Express i Wprost – oferują średnio po 3 reklamy. Na witrynach radiowych przeważają reklamy własne (średnio 1 lub 2), a na telewizyjnych nie ma ich wcale.

Poziom technicznej realizacji witryn jest bardzo zróżnicowany. Większość oferuje standardowe rozwiązania nawigacyjne i zachowuje podstawowe zasady ergonomii użytkowania strony internetowej. Najsłabiej pod tym względem wypadają witryny telewizyjne. 40% witryn prasowych ma wyszukiwarkę wewnątrzserwisową. Witryny radiowe i telewizyjne nie oferują takiego narzędzia. Czas ładowania stron internetowych wydawnictw prasowych zamyka się w przedziale od 2 do 26 sekund. Wśród witryn telewizyjnych czas ten zamyka się w przedziale 4-17 sekund, a witryn radiowych 3-4 sekundy.

W przypadku prasy autorzy raportu wyróżnili dwa stosowane modele strategii rozwoju witryny: witryna docelowa (stosowana przez 3 wydawnictwa) oraz towarzysząca (13 wydawnictw). Inną strategią stosowaną przez witryny prasowe są tzw. kręgi prasowe (web rings), prezentujące treść kilku publikatorów połączonych jednolitym systemem nawigacji.

W przypadku radia online bieżące informacje trafiają przeważnie na własne serwisy informacyjne. Prawie wszystkie badane radiostacje umożliwiają słuchanie swojego programu ze swoich witryn w formacie RealAudio.

Z raportu wynika, że stacje telewizyjne w Polsce nie widzą w chwili obecnej dla Internetu miejsca w swoich strategiach online, a kierują się bardziej na wdrażanie projektów związanych z telewizją interaktywną. Jakość witryn polskich kanałów telewizyjnych jest najniższa pod względem projektu, zawartości, funkcjonalności i użyteczności spośród całej oferty internetowej polskich mediów tradycyjnych. Najciekawszym serwisem, jest w tym gronie zdaniem autorów raportu, serwis TVP.

W konluzji, autorzy raportu stwierdzają, że media nie przywiązują dużego znaczenia do swoich strategii internetowych. W przeciwieństwie do odpowiedników zachodnich, polskie media tradycyjne nie wypracowały uzupełniającego się modelu współdziałania kanałów przekazu i nie wykorzystują w pełni możliwości Internetu.