Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet dodatkowo

Media tradycyjne nie przykładają się specjalnie do tworzenia czytelnego i bogatego przekazu w Internecie – stwierdza raport I-metrii.

Na podstawie przeprowadzonych od maja do sierpnia br. badań internetowej oferty mediów tradycyjnych I-metria stworzyła raport „Tradycyjne media w sieci”. Badano zawartość i układ witryny, oferty reklamowe online, strategie eCommerce oraz strategie korporacyjne wydawców. Ocenie poddano 18 witryn prasowych, 7 witryn telewizyjnych oraz 7 witryn radiowych. Za kryterium doboru witryn przyjęto wielkość przychodów z tradycyjnej reklamy na rynku mediowym.

56% zbadanych witryn prasowych pod względem graficznym przypomina swoje drukowane edycje: od elementów graficznych po identyczny układ graficzny. 73% zbadanych witryn prasowych oferuje narzędzia interaktywne (sondy, fora, czaty, pocztę i inne). 56% serwisów prasowych prowadzi działalność eCommerce, która przyjmuje formę prenumeraty online i sklepu internetowego. Najczęściej sprzedaje się numery archiwalne, książki, filmy i muzyka. W przypadku witryn telewizyjnych i radiowych 14% prowadzi działalność e-commerce. Najczęściej jest to sklep towarzyszący witrynie, w którym można nabyć filmy i muzykę.

Najwięcej powierzchni reklamowej na swoich stronach internetowych oferuje prasa (średnio od 1 do 4 reklam na stronę www). Najwięcej reklam zamieszcza Rzeczpospolita (średnio 4 reklamy), następna jest Gazeta Wyborcza, Super Express i Wprost – oferują średnio po 3 reklamy. Na witrynach radiowych przeważają reklamy własne (średnio 1 lub 2), a na telewizyjnych nie ma ich wcale.

Poziom technicznej realizacji witryn jest bardzo zróżnicowany. Większość oferuje standardowe rozwiązania nawigacyjne i zachowuje podstawowe zasady ergonomii użytkowania strony internetowej. Najsłabiej pod tym względem wypadają witryny telewizyjne. 40% witryn prasowych ma wyszukiwarkę wewnątrzserwisową. Witryny radiowe i telewizyjne nie oferują takiego narzędzia. Czas ładowania stron internetowych wydawnictw prasowych zamyka się w przedziale od 2 do 26 sekund. Wśród witryn telewizyjnych czas ten zamyka się w przedziale 4-17 sekund, a witryn radiowych 3-4 sekundy.

W przypadku prasy autorzy raportu wyróżnili dwa stosowane modele strategii rozwoju witryny: witryna docelowa (stosowana przez 3 wydawnictwa) oraz towarzysząca (13 wydawnictw). Inną strategią stosowaną przez witryny prasowe są tzw. kręgi prasowe (web rings), prezentujące treść kilku publikatorów połączonych jednolitym systemem nawigacji.

W przypadku radia online bieżące informacje trafiają przeważnie na własne serwisy informacyjne. Prawie wszystkie badane radiostacje umożliwiają słuchanie swojego programu ze swoich witryn w formacie RealAudio.

Z raportu wynika, że stacje telewizyjne w Polsce nie widzą w chwili obecnej dla Internetu miejsca w swoich strategiach online, a kierują się bardziej na wdrażanie projektów związanych z telewizją interaktywną. Jakość witryn polskich kanałów telewizyjnych jest najniższa pod względem projektu, zawartości, funkcjonalności i użyteczności spośród całej oferty internetowej polskich mediów tradycyjnych. Najciekawszym serwisem, jest w tym gronie zdaniem autorów raportu, serwis TVP.

W konluzji, autorzy raportu stwierdzają, że media nie przywiązują dużego znaczenia do swoich strategii internetowych. W przeciwieństwie do odpowiedników zachodnich, polskie media tradycyjne nie wypracowały uzupełniającego się modelu współdziałania kanałów przekazu i nie wykorzystują w pełni możliwości Internetu.