Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet dla biznesu z Netii

Operator wprowadził do oferty usługi dostępu do internetu w technologii ADSL dedykowane dla mniejszych firm. Netia zaoferowała klientom trzy warianty usług BiznesNet24 różniące się ceną i parametrami.

Podstawowa opcja to usługa BiznesNet24 Komfort w ramach której Netia zapewnia klientom dostęp do sieci z prędkością 640 Kb/s (pobieranie danych) i 160 Kb/s (wysyłanie danych) przy opłacie abonamentowej w wysokości 199 zł netto. Firmom potrzebującym szerszych łączy Netia oferować będzie dwa dodatkowe warianty usługi - 1 Mb/s oraz 2 Mb/s w cenie - odpowiednio - 249 zł i 449 zł netto. Przy podpisaniu umowy na czas określony (12 miesięcy) klient będzie mógł nabyć dodatkowo router za 1 zł.

Usługi BiznesNet24 stanowić będą uzupełnienie oferty ADSL Netii. Pierwsze tego typu usługi firma wprowadziła w kwietniu br. pod marką Net24, udostępniając łącza 640/160 Kb/s oraz tańszy wariant 128/64 Kb/s. Dotychczas z oferty ADSL operatora, przeznaczonej zarówno dla użytkowników linii analogowych i ISDN, skorzystało 17,5 tys. klientów. Do końca roku ich liczba ma przekroczyć 18 tys. Na razie usługi Net24 dostępne są dla 78% klientów podłączonych do sieci firmy przez łącza miedziane. W I kw. 2005 r. Netia chce zwiększyć ich dostępność do 91%.

Operator zapewnia także usługi dostępu do internetu dla przedsiębiorstw świadczone poprzez synchroniczne łącza DSL, oferowane pod marką BDI.