Internet coraz bardziej dostępny

Rośnie w naszym kraju liczba osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do internetu. Według autorów raportu $Broadband Barometer $ pod koniec 2006 roku w Polsce było używanych 3,19 miliona linii szerokopasmowych.

Z badań przeprowadzonych przez firmę IDC we współpracy z Cisco wynika, że rynek dostępu do internetu w Polsce rozwija się w szybkim tempie. Od stycznia do czerwca 2006 roku liczba użytkowników szerokopasmowego internetu wzrosła o 20 procent. Przyczyn tak dynamicznego wzrostu autorzy raportu dopatrują się głównie w spadku cen za usługi telekomunikacyjne oraz rosnącej konkurencyjności na rynku, co skutkuje dużą różnorodnością ofert dla użytkowników.

Najbardziej aktywną grupą korzystającą z szerokopasmowego dostępu do internetu są użytkownicy indywidualni, do których należy 80 % wszystkich łączy szerokopasmowych w kraju. Wzrost zainteresowania dostępem do Internetu jest widoczny również wśród sektora biznesowego, a szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje sięgający 90 % odsetek urzędów administracji publicznej wykorzystujących szerokopasmowy internet. Autorzy raportu podkreślają, że wciąż niski jest, niestety, w naszym kraju poziom dostępu do internetu w szkołach - oceniono go zaledwie na 40 procent.

Najpopularniejszą technologią, z której korzystają polscy internauci jest xDSL. Wykorzystuje ją 57 % użytkowników internetu w Polsce. Kolejny pod względem popularności jest dostęp poprzez sieć telewizji kablowych i sieci LAN. Najczęściej używane są łącza o przepustowość 512 Kbps. Połączenia o niższej przepustowości zaczynają znikać z rynku. Trzej najwięksi dostawcy usług - TP, UPC i Multimedia - posiadali w czwartym kwartale 2006 r. 64% wszystkich wykorzystywanych łączy szerokopasmowych.

Znaczący wzrost liczby użytkowników internetu w Polsce pokazują też wyniki innych badań. Według raportu Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 2006 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny, odsetek osób korzystających regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z internetu zwiększył się z 22 % w 2004 roku do 34 % w roku 2006.

Polska traci jednak ostatnio w rankingach międzynarodowych, oceniających warunki do rozwoju zastosowań technik informacyjnych w życiu społecznym i gospodarce. Pisaliśmy niedawno o spadku naszego kraju z 34 na 40 miejsce w tegorocznej klasyfikacji e-readiness przygotowanej przez Economist Intelligence Unit we współpracy z IBM Institute for Business Value. Ocenie poddano ogółem 69 państw z całego świata. Źle wypadliśmy też w aktualnym raporcie The Global Information Technology Report opracowanym przez World Economic Forum. W zamieszczonym w nim zestawieniu Networked Readiness Index zajęliśmy 58 miejsce wśród 122 przebadanych krajów z całego świata, spadając z 53 pozycji, na której byliśmy w ubiegłym roku. Uzyskaliśmy ocenę na poziomie 3,69 pkt, pozostając w tyle za przodującą w rankingu Danią o 2,02 pkt; od ostatniego w tym zestawieniu Czadu dzieli nas natomiast 1,53 pkt.