Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Rzeczy a e-commerce okiem ekspertów od bankowości

Internet Rzeczy (IoT) zwiększa swoje wpływy z roku na rok. Pomijając inne jego zalety, może służyć także do zakupów online i regulowania rachunków. Dotyczy to zwłaszcza elektroniki noszonej, czyli wearables.

Przeprowadzona w grudniu 2015 roku ankieta wśród 500 wyższych pracowników bankowości na całym świecie pokazuje, że 20% z nich wierzy w to, że do 2017 roku wearables staną się powszechnymi narzędziami do przeprowadzania transakcji finansowych. 38,9% przewiduje, że będzie to wolniejszy proces, który zajmie do dwóch lat, 31,8% stawia na pięć, a 7% - dekadę. Nie wszyscy jednak wierzą w sukces takiego rozwiązania - 1,9% respondentów twierdzi, że nigdy nie stanie się ono powszechne.

Internet Rzeczy a e-commerce okiem ekspertów od bankowości

Oprócz elektroniki noszonej, IoT obejmuje także urządzenia elektroniczne, z których najpowszechniejsze to Smart TV. Tutaj zaledwie 12,1% ankietowanych uważa, że w ciągu roku staną się one jednym z narzędzi płatniczych, ale prawie 40% jest zdania, że nastąpi to do dwóch lat, 35% - że do pięciu. Nie wierzących w to rozwiązanie jest 6,4%. Jakie są powody, dla których ludzie nie będą korzystać z IoT do załatwiania transakcji handlowych? Można wymienić dwa główne - pierwszy to przede wszystkim droga cena wearables (tak uważa 62%), drugi - bezpieczeństwo i ochrona prywatności (47%).