Internet Partners w KPNQwest

KPNQwest poinformowała o przejęciu za 546 mln EUR sieci Ebone i Global TeleSystems Europe, w tym spółek GTS w Europie Środkowej – m.in. w Polsce Internet Partners.

W ramach przejęcia obligatariusze GTS otrzymali obligacje zamienne KPNQwest o wartości 211 mln EUR. KPNQwest udzieliła ponadto gwarancji pokrycia długów bankowych GTS oraz obligacji kapitałowych na sumę około 435 milionów Euro. KPNQwest po połączeniu będzie obsługiwać sieć światłowodową o długości 25 tys. km, łączącą 60 największych miast Europy oraz 14 sieci miejskich (MAN).

Negocjacje pomiędzy GTS i KPNQwest prowadzone były od sierpnia ub. r. Global TeleSystems Group był poprzez spółkę zależną GTS Central Europe strategicznym inwestorem w Internet Partners. Wśród kandydatów na strategicznego partnera IP wymieniane było także Vivendi Universal i irlandzka grupa eTel. Początkowo wartość transakcji pomiędzy KPNQwest szacowano na 1,6 mld EUR, jednak ostatecznie pod koniec października 2001 holenderska spółka poinformowała, że przejęcie będzie ją kosztowało 580 mln EUR. KPNQwest zapowiedziało ponadto wówczas, że zredukuje zatrudnienie w GTS o 25-30% (z 4 tys. pracowników) i utworzy 80 mln euro rezerwy na realizację planu restrukturyzacyjnego.