Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Partners oferuje VoIP

Jeden z największych polskich providerów zaoferował usługi telefonii internetowej.

Internet Partners uruchomił nową usługę – międzynarodowe rozmowy telefoniczne. Są one realizowane metodą przesyłania dźwięku w postaci pakietów IP poprzez sieci transmisji danych opartych na protokole internetowym TCP/IP. Firma wykorzystuje do tego celu paneuropejską sieć internetową GTS Ebone.

Aby skorzystać z usługi wystarczy wykupić numer karty TELEKOD. Internet Partners proponuje trzy rodzaje kart: o wartości 49 zł, 199 zł i 999 zł. Aktywacja następuje po dokonaniu wpłaty.

Wprowadzono dwie strefy opłat: telefon do strefy 1, w której znalazły się kraje Europy, USA, Australia i Hong Kong kosztuje 99 groszy netto za minutę, do strefy 2 (Afryka, Ameryka Łacińska, Azja) – 2,99 zł netto za minutę.

Należy także doliczyć połączenie z Telekomunikacja Polską (połączenie odbywa się przez warszawski numer dostępowy). W najbliższej przyszłości firma uruchomi ogólnokrajowy numer z prefiksem 0-800, który pozwoli na ujednolicenie opłat w całej Polsce.