Internet Partners oferuje VoIP

Jeden z największych polskich providerów zaoferował usługi telefonii internetowej.

Internet Partners uruchomił nową usługę – międzynarodowe rozmowy telefoniczne. Są one realizowane metodą przesyłania dźwięku w postaci pakietów IP poprzez sieci transmisji danych opartych na protokole internetowym TCP/IP. Firma wykorzystuje do tego celu paneuropejską sieć internetową GTS Ebone.

Aby skorzystać z usługi wystarczy wykupić numer karty TELEKOD. Internet Partners proponuje trzy rodzaje kart: o wartości 49 zł, 199 zł i 999 zł. Aktywacja następuje po dokonaniu wpłaty.

Wprowadzono dwie strefy opłat: telefon do strefy 1, w której znalazły się kraje Europy, USA, Australia i Hong Kong kosztuje 99 groszy netto za minutę, do strefy 2 (Afryka, Ameryka Łacińska, Azja) – 2,99 zł netto za minutę.

Należy także doliczyć połączenie z Telekomunikacja Polską (połączenie odbywa się przez warszawski numer dostępowy). W najbliższej przyszłości firma uruchomi ogólnokrajowy numer z prefiksem 0-800, który pozwoli na ujednolicenie opłat w całej Polsce.