Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Latino w panelu ComScore

Spółka ComScore Networks uruchomiła badawczy panel on-line Hispanic Internet, specjalizujący się w badaniach rynku i ruchy internetowego wśród hispańskojęzycznych mieszkańców USA.

Dane jakie będzie pozyskiwał system, to statystyki korzystania z Internetu i dokonywania zakupów on-line przez populację hispańskojęzyczną Stanów Zjednoczonych. Danych dostarczy grupa 50 tys. internautów.

Nabór do panelu on-line przeprowadzony został wśród osób hiszpano i anglojęzycznych, tak aby zapewnić reprezentację każdego z pięciu segmentów z których składa się amerykańska populacja osób pochodzenia hiszpańskiego. W grupie objętej badaniem znalazły się więc osoby władające jedynie hiszpańskim, dwujęzyczne (angielski i hiszpański), preferujące angielski lub hiszpański oraz władające jedynie angielskim.

W badaniu biorą udział głównie użytkownicy serwisów Terra.com oraz Bravo Group, a także, choć w mniejszym stopniu, hiszpańskiego Yahoo!, AOL, Tapestry, La Opinion, Media & Digital Marketing and Communita.