Internet Latino w panelu ComScore

Spółka ComScore Networks uruchomiła badawczy panel on-line Hispanic Internet, specjalizujący się w badaniach rynku i ruchy internetowego wśród hispańskojęzycznych mieszkańców USA.

Dane jakie będzie pozyskiwał system, to statystyki korzystania z Internetu i dokonywania zakupów on-line przez populację hispańskojęzyczną Stanów Zjednoczonych. Danych dostarczy grupa 50 tys. internautów.

Nabór do panelu on-line przeprowadzony został wśród osób hiszpano i anglojęzycznych, tak aby zapewnić reprezentację każdego z pięciu segmentów z których składa się amerykańska populacja osób pochodzenia hiszpańskiego. W grupie objętej badaniem znalazły się więc osoby władające jedynie hiszpańskim, dwujęzyczne (angielski i hiszpański), preferujące angielski lub hiszpański oraz władające jedynie angielskim.

W badaniu biorą udział głównie użytkownicy serwisów Terra.com oraz Bravo Group, a także, choć w mniejszym stopniu, hiszpańskiego Yahoo!, AOL, Tapestry, La Opinion, Media & Digital Marketing and Communita.