Internet Group zamknęła rok

Spółka zakończyła miniony rok ze skonsolidowaną stratą sięgającą 3,2 mln zł. Przychody grupy wyniosły 15,75 mln zł.

W okresie październik-grudzień 2003 skonsolidowane przychody Internet Group wyniosły ok. 3,7 mln zł. W poprzednim kwartale skonsolidowane przychody IGroup wyniosły 5,4 mln zł, a strata sięgnęła 0,72 mln zł. Jednostkowe przychody spółki wyniosły 0,015 mln zł. Firma odnotowała stratę w wysokości 0,16 mln zł. IGroup kończy proces przejmowania dostawcy internetowego ZigZag.